Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chọn HSG môn Ngữ Văn lớp 6 cấp trường năm 2015 - 2016

a71ec26f83b41850466491c1940feb2d
Gửi bởi: đề thi thử 4 tháng 11 2016 lúc 18:06 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 16:04 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 4600 | Lượt Download: 62 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": PHNG GD&?T ?? THI CH?N HSG C?P TR??NG (L?N 1)
TR??NG THCS N?M H?C 2015 -2016
Mn: V?n 6
Th?i gian lm bi: 120 pht
?? 1
Cu 1: (4,0 ?i?m).
Phn tch gi tr? ngh? thu?t c?a hnh ?nh hon d? trong ?o?n th? sau:
"H?i nh?ng tri tim khng th? ch?t
Chng ti ?i theo b??c cc anh
Nh?ng h?n Tr?n Ph v danh
Sng xanh bi?n c? cy xanh ni ngn"
(T? H?u)
Cu 2: (6,0 ?i?m).
??c th?m cu chuy?n sau: "Cu chuy?n v? ti khoai ty" v trnh by suy ngh? c?a em v? ngh?a cu chuy?n b?ng m?t bi v?n ng?n.
Vo m?t bu?i h?c, th?y gio chng ti mang vo l?p r?t nhi?u ti nh?a v m?t bao khoai ty th?t to. Th?y ch?m ri gi?i thch v?i m?i ng??i r?ng, m?i khi c?m th?y on gi?n ho?c khng mu?n tha th? l?i l?m cho ai, hy vi?t tn ng??i ? ln m?t c? khoai ty r?i cho vo ti nh?a. Chng ti thch th vi?t tn nh?ng ng??i khng ?a hay ght h?n r?i cho vo ti. Ch? m?t lc sau, chi?c ti no c?a chng ti c?ng ? c?ng n?ng, ??y khoai ty. Th?m ch c ng??i m?t ti khng ch?a h?t khoai, ph?i thm m?t ti nh? km theo.
Sau ?, th?y yu c?u chng ti hy mang theo bn mnh ti khoai ty ? b?t c? n?i ?u v b?t c? lc no trong th?i gian m?t tu?n l?. ??n l?p th mang vo ch? ng?i, v? nh th mang vo t?n gi??ng ng?, th?m ch khi vui ch?i v?i b?n b c?ng ph?i ?em theo.
Ch? sau m?t th?i gian ng?n, chng ti ? b?t ??u c?m th?y m?t m?i v phi?n toi v lc no c?ng c m?t ti khoai ty n?ng n? k k bn c?nh. Tnh tr?ng ny cn t? h?n n?a khi nh?ng c? khoai ty b?t ??u th?i r?a, r? n??c. Cu?i cng, chng ti quy?t ??nh xin th?y cho qu?ng h?t s? khoai ty ?y ?i v c?m th?y th?t nh? nhng, tho?i mi trong lng.
Lc ?y, th?y gio c?a chng ti m?i t? t?n ni: "Cc em th?y khng, lng on gi?n hay th ght ng??i khc ? lm cho chng ta th?t n?ng n? v kh? s?! Cng on ght v khng tha th? cho ng??i khc, ta cng gi? l?y gnh n?ng kh ch?u ?y mi trong long. Lng v? tha, s? c?m thng v?i nh?ng l?i l?m c?a ng??i khc khng ch? l mn qu qu gi ?? ta trao t?ng m?i ng??i, m ? cn l mn qu t?t ??p m?i chng ta dnh t?ng cho b?n thn mnh".
Cu 3: (10 ?i?m)
B??m v Ong g?p nhau trong m?t v??n hoa cng nhau tr truy?n v? cch s?ng c?a mnh. Em hy k? l?i cu?c ??i tho?i ? theo tr t??ng t??ng c?a em.
H??NG D?N CH?M

Cu 1. (4 ?i?m)
* Ch? ra cc hnh ?nh hon d?: (2 ?i?m)
+ Hnh ?nh "Nh?ng tri tim khng th? ch?t", "tri tim" ch? tnh yu n??c th??ng dn, tnh yu l t??ng cch m?ng c?a cc anh hng li?t s?.
+ Hnh ?nh h?n Tr?n Ph v danh ch? cc li?t s? cch m?ng c?a ??ng, c?a dn t?c.
+ Hnh ?nh "sng xanh" v "cy xanh" l nh?ng d?u hi?u bi?u th? s? tr??ng t?n, b?t di?t c?a cc anh hng li?t s? ?.
* Phn tch tc d?ng c?a cc hnh ?nh hon d?: (2 ?i?m)
Qua nh?ng hnh ?nh ?y, T? H?u ca ng?i tnh yu n??c th??ng dn, lng trung thnh v?i l t??ng c?ng s?n c?a cc li?t s? cch m?ng. Nh th? kh?ng ??nh tn tu?i v tinh th?n cch m?ng c?a cc li?t s? ??i ??i b?t t?, tr??ng t?n v?i ??t n??c, v?i dn t?c Vi?t Nam.
Cu 2: (6 ?i?m)
Cu 2: (6 ?i?m)
*Yu c?u v? k? n?ng: (1 ?i?m)
- Bi vi?t c b? c?c v cch trnh by h?p l.
- H? th?ng (lu?n ?i?m) r rng v ???c tri?n khai t?t.
- Di?n ??t t?t khng m?c l?i chnh t?, l?i dng t? v ng? php.
*Yu c?u v? n?i dung: (5 ?i?m)
- Tm t?t m?u chuy?n: (1 ?i?m)
+ Cu chuy?n k? v? vi?c th?y gio yu c?u cc em h?c sinh lun mang theo bn mnh ti khoai ty c ghi tn nh?ng ng??i cc em ght, gi?n trong m?t tu?n.
+ Ch? trong m?t th?i gian ng?n cc em th?y kh ch?u v? vi?c ? v xin th?y cho php b? cc ti khoai ?y ?i.
- ngh?a cu chuy?n: (2 ?i?m)
+ Trong cu chuy?n trn, khi qu?ng ???c s? khoai ty n?ng n?, r? n??c ??y tn nh?ng ng??i mnh khng ?a hay gi?n ght, ai c?ng th?y nh? nhm trong lng.
+ Tha th? c?ng v?y, ng??i ???c tha th? vui m?ng ? ?nh, ng??i tha th? c?ng cht b? ???c h?n th , th?y tm h?n mnh thanh th?n nh? nhng. Nh? th? ph?i ch?ng ? l m?t mn qu qu gi, t?t ??p m chng ta ? dnh t?ng cho b?n thn chng ta.
- Bi h?c rt ra cho b?n thn: (2 ?i?m)
+ Khng nn ghi nh? th h?n ng??i khc. C?n bi?t tha th? ?? c m?t tm h?n nh? nhm thanh cao.
+ ??ng ?? m?t ?i s? ?m cng, t??ng h? trong quan h? gi?a con ng??i v?i con ng??i. Tha th? l ?i?u d? dng nh?t chng ta c th? lm trn th? gi?i ny. Hy qu tr?ng nh?ng ?i?u mnh c, ??ng nhn thm n?i ?au hay gi? kh? kh? lng v? tha m khng ch?u ban pht.
Cu 3: ( 10 ?i?m)
- Yu c?u chung:
- Yu c?u v? hnh th?c:
Nn dng ngi k? th? ba v ch? c?n nhn v?t m ?? ? nu th? hi?n ???c suy ngh?, tm s? c?a mnh (t?c l ? ???c nhn ho).
B? c?c r rng m?ch l?c ( Khuy?n khch bi lm c cch m? bi v k?t thc ??c ?o).
Vi?t d??i d?ng bi k? chuy?n .
Yu c?u v? n?i dung:
Bi v?n ph?i ghi l?i l?i tr truy?n c?a Ong v B??m v? cch s?ng c?a chng. Qua cu?c tr truy?n ny, ng??i k? ph?i g?i g?m trong ? m?t n?i dung gio d?c c? th?. ?y l m?t cu chuy?n t??ng t??ng hon ton.
- Yu c?u c? th?:
Bi vi?t th? hi?n ???c cc n?i dung c? b?n sau:
M? bi:
B??m ?ang x?p xe bay l??n nh?n nh? trong v??n hoa, b?ng g?p ch Ong c?m c?i ht m?t nh?y hoa.
Thn bi:
- B??m t? ho v? ?i cnh ??p tr?i cho nn c?m th?y h?nh phc, tha h? vui ch?i,du ngo?n trong b? o l?ng l?y.
- Ong khng ??ng v? cch s?ng c?a B??m. Theo Ong ,cu?c s?ng ph?i ?em l?i cho ??i m?t ci g c ch, nh?ng dng m?t ng?t ch?a tr? b?nh, nui con ng??i?
- B??m cho r?ng cu?c s?ng c?a Ong c ch nh?ng g b, v?t v?. dng h? nh Ong khng ???c t? do, m?i l?n ?i v? ph?i gi? ?ng nguyn t?c, khng ???c qun c?a nh?m nh, chn khng c ph?n hoa thi khng ???c vo t??.
- Ong khng c nhi?u th?i gian ?? ti?p chuy?n B??m bay ?i tm mt. Tr??c khi bay ?i Ong ? nh?n nh? v?i B??m: S?ng ? trn ??i ph?i s?ng sao cho x?ng ?ng ..
K?t bi:
Ni xong Ong bay ?i, b? l?i B??m rong ch?i.
* Cch cho ?i?m:
- ?i?m 9-10: Bi ??t xu?t s?c cc yu c?u trn, c nhi?u sng t?o.
- ?i?m 7-8: Bi c ?? n?i dung, c m?t s? l?i nh? v? hnh th?c.
- ?i?m 5-6 : Bi c ?? n?i dung nh?ng s? si,cn m?t s? l?i hnh th?c di?n ??t...
- ?i?m 3-4: Bi ??t kho?ng m?t n?a n?i dung, cn l?i hnh th?c.
- ?i?m 1: Bi c n?i dung m? nh?t, m?c nhi?u l?i hnh th?c.

*L?u : Gio vin ch?m bi. Tu? theo bi lm h?c sinh m cho ?i?m thch h?p - khuy?n khch ??i v?i cc bi lm sng t?o, c c?m xc v?n vi?t hay ?? cho ?i?m ph h?p.PHNG GD&?T ?? THI CH?N HSG C?P TR??NG (L?N 1)
TR??NG N?M H?C 2015 -2016
Mn: V?n 6
Th?i gian lm bi: 120 pht
?? 2
Cu 1 (4.0 ?i?m):
??c k? ?o?n v?n sau r?i th?c hi?n nh?ng yu c?u bn d??i:
D??i g?c tre, tua t?a nh?ng m?m m?ng. M?ng tr?i ln nh?n ho?t nh? m?t m?i gai kh?ng l? xuyn qua ??t l?y m tr?i d?y, b? m?ng b?c kn thn cy non, ? k? nh? o m? trm l?n trong l?n ngoi cho ??a con non n?t. Ai dm b?o th?o m?c t? nhin khng c tnh m?u t??".
(Ng V?n Ph)
a) Ch? ra cc bi?n php ngh? thu?t ???c s? d?ng trong ?o?n v?n trn.
b) Trnh by gi tr? di?n ??t c?a nh?ng bi?n php ngh? thu?t ?.

Cu 2 (4.0 ?i?m):
Sau ?y l l?i ni c?a nhn v?t Ha-men trong "Bu?i h?c cu?i cng" c?a An-phng-x? ?-?: " ?khi m?t dn t?c r?i vo vng n l?, ch?ng no h? v?n gi? v?ng ti?ng ni c?a mnh th ch?ng khc g n?m ???c cha kha ch?n lao t?".
Hy vi?t m?t ?o?n v?n trnh by suy ngh? c?a em v? l?i ni trn.
Cu 3 (2.0 ?i?m):

T? sch c?a m?t b?n h?c sinh gi?i t? k? chuy?n mnh.

H??NG D?N CH?M MN NG? V?N 6
?? 2
(H??ng d?n ch?m g?m 02 trang)
A- H??NG D?N CHUNG:
- H??ng d?n ch?m ch? nu nh?ng c? b?n, th sinh c th? c nhi?u cch trnh by nn gim kh?o c?n v?n d?ng linh ho?t ?? xc ??nh ?i?m m?t cch khoa h?c, chnh xc, khch quan.
- Bi lm ???c ?nh gi trn c? hai ph??ng di?n: ki?n th?c v k? n?ng. ??c bi?t ?nh gi cao nh?ng bi lm th? hi?n r t? ch?t c?a m?t h?c sinh gi?i: sng t?o, c phong cch, c gi?ng ?i?u ring.
- T?ng ?i?m ton bi l 20, chi?t ??n 0,25 ?i?m.
B. H??NG D?N CHI TI?T
Cu 1 (4.0 ?i?m):
a) Yu c?u ch? ra ???c cc bi?n php ngh? thu?t (2.0 ?i?m):
- So snh (ch? ra hnh ?nh c? th?) => 1.0 ?i?m.
- Nhn ha (ch? ra hnh ?nh c? th?) => 1.0 ?i?m.
L?u : Khuy?n khch nh?ng bi c ch? ra nh?ng ??c s?c ngh? thu?t khc nh?: s? d?ng t? ng? giu gi tr? g?i t?, s? d?ng cu h?i tu t?, ??o ng??
b) Trnh by ???c gi tr? di?n ??t (2.0 di?m):
+ V? ki?n th?c: Th sinh c th? c nhi?u cch di?n ??t khc nhau. Sau ?y l m?t s? g?i :
- Kh?i g?i ???c hnh ?nh m?m m?ng m?nh m?, ??y s?c s?ng?
- Lm cho hnh ?nh m?m m?ng hi?n ln s?ng ??ng, c h?n?
- Th? hi?n r tnh c?m c?a ng??i miu t?: khng ch? quan st m?m m?ng b?ng th? gic m cn c?m nh?n n b?ng s? rung ??ng c?a m?t tm h?n ??ng c?m?
+ V? k? n?ng: Di?n ??t tri ch?y, khng m?c l?i v? dng t?, ??t cu, chnh t??
Khuy?n khch nh?ng bi vi?t c c?m xc, c s? sng t?o, pht hi?n v c?m nh?n ring nh?ng giu tnh thuy?t ph?c.
Cu 2 (4.0 ?i?m):
a) ?p n:
Bi lm c?a th sinh c?n b?o ??m cc yu c?u sau:
+ V? ki?n th?c: Th sinh c th? c nhi?u cch di?n ??t khc nhau. Sau ?y l m?t s? g?i :
- ?y chnh l ?i?u tm ni?m c?a Ha-men v? gi tr? v s?c m?nh c?a ti?ng ni dn t?c (ti?ng ni khng ch? l ti s?n qu bu m cn l ph??ng ti?n quan tr?ng ?? ??u tranh ginh ??c l?p, t? do, l linh h?n c?a dn t?c).
- Kh?ng ??nh m?t chn l: Gi? ???c ti?ng ni l gi? ???c ??c l?p, t? do cn m?t ti?ng ni dn t?c l m?t ??c l?p, t? do.
- Th? hi?n r tnh c?m c?a Ha - men ??i v?i ti?ng ni dn t?c: gn gi?, nng niu, t? ho?
- Kh?i d?y tnh c?m c?a m?i ng??i ??i v?i ti?ng ni dn t?c mnh?
+ V? k? n?ng: Ph?i bi?t xy d?ng ?o?n v?n, di?n ??t tri ch?y, khng m?c l?i v? dng t?, ??t cu, chnh t??
Khuy?n khch nh?ng bi vi?t c c?m xc, c s? sng t?o, pht hi?n v c?m nh?n ring nh?ng giu tnh thuy?t ph?c.
b. Bi?u ?i?m:
- ??m b?o cc yu c?u v? ki?n th?c v k? n?ng => 4.0 ?i?m.
- ??m b?o cc yu c?u v? ki?n th?c nh?ng k? n?ng cn h?n ch? => 3.0
- ?o?n v?n vi?t cn s? si, ch?a c s? ??u t? v? tr tu? => 1.0 ?i?m.
Cc m?c ?i?m khc gim kh?o c?n c? vo th?c t? bi lm ?? xc ??nh.

Cu 3 (2.0 ?i?m):

1. V? k? n?ng:
- Bi v?n c b? c?c ??y ??, h?p l, ch? vi?t ?ng chnh t?, trnh by ??p.
- V?n d?ng ?ng ph??ng php lm v?n t? s? (M??n l?i m?t ?? v?t g?n g?i ?? k? chuy?n t??ng t??ng).
- Bi v?n c c?m xc, c l?i k?, ?ng ngi k?, th? t? k? h?p l v sng t?o.
2. V? ki?n th?c:
- ?y l m?t ?? v?n m?, yu c?u h?c sinh bi?t v?n d?ng t?t v?n t? s? ?? chuy?n vai k? m?t cu chuy?n t??ng t??ng, v th? nn s? sng t?o c?a h?c sinh trong vi?c v?n d?ng ki?n th?c ? h?c v?i th?c t? r?t quan tr?ng.
- Yu c?u hs nh?p vai vo nhn v?t c?a cu chuy?n (T? sch c?a m?t b?n h?c sinh gi?i) ?? k? l?i cu chuy?n v ni ln c?m ngh?, tm tr?ng c?a nh?n v?t. Tm tr?ng ? ???c bi?u hi?n qua suy ngh?, c? ch?, thi ??, l?i ni ?
3. Yu c?u c? th?:
M? bi:
- Gi?i thi?u hon c?nh x?y ra cu chuy?n. HS c th? sng t?o ra m?t tnh hu?ng ?? nhn v?t ti (t? sch) t? k? v? mnh. (1 ?i?m)

Thn bi:
- T? sch t? gi?i thi?u v? mnh (s? ra ??i c?a T? sch, t? miu t? hnh dng, trang ph?c, tn, tu?i, v? tr ??ng trong nh?) ( 2 ?i?m)
- T? sch t? k? l?i chuy?n v? mnh: cng vi?c hng ngy, s? g?n b, tnh c?m v?i b?n h?c sinh... (2 ?i?m)
- K? l?i tm tr?ng, suy ngh?, c? ch?, thi ??, l?i ni, tm s?, l?i nh?n nh? c?a T? sch v?i b?n h?c sinh gi?i? ( 2 ?i?m)
- Khuy?n khch nh?ng bi lm sng t?o: ngoi cc l?n trn, trong bi lm, hs bi?t t?o ra m?t cu chuy?n c? th?, sinh ??ng, ?n t??ng? ( 2 ?i?m)
K?t bi:
- Tnh c?m, l?i nh?n nh? c?a T? sch v?i cc b?n h?c sinh ni chung, v?i b?n h?c sinh gi?i - ng??i b?n thn c?a T? sch ni ring? ( 1 ?i?m)
*L?u : - Nh?ng bi vi?t ch? ??p, trnh by s?ch s?, t sai l?i chnh t?, sng t?o, ? gim kh?o khuy?n khch cho ?i?m t?i ?a .
- Gim kh?o c?n c? vo bi lm c?a HS ?? cho ?i?m ph h?p.