Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2017-2018.

eb989643873e15ae838a890c7c712ae3
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 27 tháng 1 lúc 5:48 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 3:07 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 893 | Lượt Download: 10 | File size: 0.020432 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu
I.
ĐỌC HIẾU: (6,0 điểm)


Đọc
đoạn trích sau và thực hiện các
yêu cầu từ Câu I đến Câu
4:


Trên
thế giới này, mỗi một con người
đều là độc nhất vô nhị.
Giá trị của các em ở thế gian
này, chính là ở chỗ khác biệt
giữa các em với mọi người. Vậy
nên, sự lựa chọn quan trọng nhất
của mỗi một người, là phải
trở thành chính bản thân các
em.


Các
em đừng có thấy người khác
năm mơ thì các em cũng theo đó
mà nằm mơ, bị người khác
ảnh hưởng. giác mơ, từ đó
mà mơ cùng một loại giác mơ
giống như người khác. Mỗi một
người đều có giấc mơ của
bản thân mình.


Cân
phải lựa chọn trở thành chính
bản thân các em, có nghĩa là
không ngừng mà vươn lên bản
thân mình. Các em cân phải không
ngừng mà tìm lại chính mình,
hỏi lại chính mình, dựng lập
tiêu chuẩn cao nhất cho mình, theo đuổi
cảnh giới cao nhất cho mình. Cuộc đời
chúng ta cùng chung một nhịp thở với
vận mệnh của xã hội này.


Một
thế hệ có vận mệnh của một
thê hệ. Ti hế hệ này của các
em đã từng có một tuổi thơ
và tuổi trẻ bình lặng, nhưng
tương lai của các em có thể sẽ
phải đối mặt với những biến
cố và cải cách to lớn của xã
hội...


(Trích
Diễn văn của Giáo sư Tùng Nhật
Vân tại lễ tốt nghiệp khóa
2013,


Trường
Đại học Chính trị và Pháp
luật Trung Quôc, nguôn: /rifhucvn.net ngày
30/4/2017)


Câu
1. Xác định thao tác lập luận
chính của đoạn trích trên.


Câu
2. Theo tác giả, để “#rở thành
chính bản thân mình”, tuôi trẻ
cần phải làm gì?


Câu
3. Anh/Chị có đồng tình với quan
niệm: “Mỗi một người đều
có giấc mơ của bản thân mình”?
Vì sao?


Câu
4. “Một thế hệ có vận mệnh
của một thế hệ". Vậy, theo
anh/chị, “vận mệnh ” của thế
hệ trẻ Việt Nam hôm nay là gì?
(Viết khoảng từ 5 đến 7 dòng).


Đọc
văn bản sau và trả lời các câu
hỏi từ Câu 5 đến Câu 8:


Làm
người


“Ngôi
thì co


đứng
thì thẳng


làm
người thật khó”


(Lời
người Dáy)


để
trở thành mỘt người biết sinh con
đẻ cái như thế chưa khó để
trở thành người biết ăn ngon mặc
đẹp như thế cũng chưa khó để
trở thành một người giàu có
như thế vẫn chưa khó để trở
thành một người sống lâu trăm
tuổi như thế cũng vẫn chưa khó
vậy làm người khó nhất là
gì? nghĩ đi nghĩ lại nghĩ gân
nghĩ xa nghĩ cao nghĩ thấp nghĩ hẹp
nghĩ rộng có người đẹp ngoài
mà xấu trong có người xấu ngoài
mà đẹp trong có người già
mà vẫn trẻ có người trẻ mà
đã già có người sống mà
đã chết có người chết mà
vẫn sống làm người khó nhất
là: sống! (Lò Ngân Sủn - Người
trên đá, Nxb Văn hóa - dân tộc,
2000, tr.6)


Câu
5. Xác định phương thức biểu
đạt chính của văn bản trên.


Câu
6. Anh/Chị hiểu như thế nào về
hai dòng thơ: “có người sống
mà đã chết/ có người chết
mà vẫn sống ”?


Câu
7. Chỉ ra ít nhất hai biện pháp tu từ
cú pháp trong văn bản trên và
nêu hiệu quả nghệ thuật.


Câu
8. Anh/Chị có đồng tình với ý
kiến: “Jàm người khó nhất
là: sống!”? Vì sao? (Viết một
đoạn văn từ 5 đến 7 dòng).
II.
LÀM VĂN: (14,0 điểm)


Câu
1. (6,0 điểm) : “Rắt nhiều người
tìm kiếm sự an toàn và chắc
chăn trong tư duy số đông. Họ nghĩ
răng sô đông người đang làm
việc gì đó, việc đó chặc
chăn phải đúng ". : (John Maxwell, Tôi
f duy, tôi thành đạt, NXB Lao động
xã hội, 2012) Việt bài văn nghị
luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy
nghĩ của anh/chị về quan niệm “/
đuy sô đông” ở trên.


Câu
2. (8,0 điểm) Nhận xét về chỉ
tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự
sự, Bùi Việt Thắng cho rằng: “Một
chỉ tiết đắt giá ngoài ý
nghĩa là một chỉ tiết chân thực
còn cần đạt tới ý nghĩa
tượng trưng, hàm chứa một cách
nhìn, một cách đánh giá và
năng lực tưởng tượng của nhà
văn về cuộc sông và con người
`”. (Bùi Việt Thắng, Truyện ngắn
những vấn đề lý thuyết và
thực tiễn thể loại, Nxb ĐHQG Hà
Nội, 2011, tr 76) Qua việc cảm nhận chỉ
tiết “Tếng sáo” trong truyện
ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) và
chỉ tiết “bá cháo hành”
trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao),
anh/chị hãy làm sáng tỏ ý
kiến trên.