Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề luyện tập Chuyên đề 2 - Khối đa diện

9e8d2fd6401bc01ccfd6256113eba013
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 15 tháng 2 2022 lúc 15:10:46 | Được cập nhật: 4 giờ trước (13:02:53) | IP: 100.116.18.43 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 276 | Lượt Download: 3 | File size: 0.206041 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Những lưu ý trước khi làm bài:

  • Đề thi gồm các câu hỏi thuộc nội dung Chương 1 - Hình học 12: Khối đa diện, giúp các em ôn tập và tự kiểm tra, đánh giá, từ đó có kế hoạch học tập phù hợp.

  • Thời gian thi là 30 phút. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo em có đủ thời gian thi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ dụng cụ làm bài như máy tính, giấy bút... để sẵn sàng thi một cách nghiêm túc nhất. 

  • Ngay sau khi nộp bài, các em sẽ được thông báo kết quả chi tiết về bài làm của mình.

Chúc các em thành công!

[NOIDUNG]

Câu 1: Cho các khối đa diện như hình vẽ:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

A. Khối đa diện là khối chóp tứ giác.

B. Khối đa diện là khối đa diện lồi.

C. Khối đa diện là khối đa diện lồi.

D. Cả 4 khối đa diện đều là khối đa diện lồi.

Câu 2: Mỗi đỉnh của một đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?

A. Bốn mặt.

B. Hai mặt.

C. Ba mặt.

D. Năm mặt.

Câu 3: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

B. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

C. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

D. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

Câu 4: Số cạnh của một khối chóp tam giác là

A. 4.

B. 7.

C. 5.

D. 6.

Câu 5: Có bao nhiêu loại khối đa diện đều?

A. 20.

B. 5.

C. 3.

D. 12.

Câu 6: Cho khối hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

Thể tích của khối hộp chữ nhật trên là

A. 90 cm3.

B. 75 cm3.

C. 80 cm3.

D. 45 cm3.

Câu 7: Số đỉnh, số cạnh và số mặt của một khối mười hai mặt đều lần lượt là

A. 12, 30, 20.

B. 20, 30, 12.

C. 6, 12, 8.

D. 8, 12, 6.

Câu 8: Công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy và chiều cao

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 9: Công thức tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 11: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với . Khoảng cách từ trọng tâm của tam giác đến

A.

B.

C. .

D.

Câu 12: Cho khối lăng trụ tam giác có thể tích . Trên đáy lấy điểm bất kì. Thể tích khối chóp tính theo bằng

A. .

B. .

C. .

D. .ss

Câu 13: Cho khối chóp có đáy là hình thang vuông tại , thỏa mãn . Thể tích khối chóp

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 14: Phép vị tự tỉ số biến khối chóp có thể tích thành khối chóp có thể tích . Quan hệ giữa được biểu diễn qua công thức nào dưới đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 15: Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm , cạnh , \widehat{\text{BAD}} = 60{^\circ}, cạnh vuông góc với . Khoảng cách từ đến

A. .

B. .

C. .

D. .