Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 11

fa6aaeba4ea3195f7d99463f37a1fd48
Gửi bởi: Võ Hoàng 22 tháng 12 2017 lúc 6:09 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 17:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GD & ?T H T?NH
?? THI TH?
TR??NG THPT K? ANH
MN TON KH?I 11

Th?i gian lm bi 60 pht (24 cu tr?c nghi?m)


H? Tn :.......................................................S? bo danh :.....................

M ?? : 101

Hy ch?n m?t ph??ng n tr? l?i ?ng nh?t cho m?i cu.
Cu 01: Trong m?t ph?ng v?i h? tr?c t?a ?? Oxy, cho. ?nh c?a ?i?m qua php v? t? tm t? s? l:
A. B. C. D.
Cu 02: Gi?i ph??ng trnh: .
A. . B. . C. . D. .
Cu 03: Nghi?m c?a ph??ng trnh l:
A. . B. v . C. . D. .
Cu 04: Cho hnh chp c ?y l t? gic c v khng song song. G?i l trung ?i?m c?a , l ?i?m thu?c sao cho , l giao ?i?m c?a v . H?i c?p ???ng th?ng no sau ?y c?t nhau?
A. v . B. v . C. v . D. v .
Cu 05: Tm ?? .
A. . B. . C. . D. hay .
Cu 06: Trong cc hm s? sau, hm s? no l hm s? ch?n?
A. B. C. D.
Cu 07: Cho cc ch? s?. T? cc ch? s? ? cho l?p ???c bao nhiu s? ch?n c ch? s? v cc ch? s? ? ph?i khc nhau:
A. . B. . C. . D. .
Cu 08: Gieo m?t ??ng ti?n cn ??i ??ng ch?t 1 l?n.
Tnh xc su?t ?? m?t ng?a xu?t hi?n.
A. . B. C. D.
Cu 09: Trong , ph??ng trnh c t?p nghi?m l:
A. B. C. D.
Cu 10: . M?t cu?c thi c 15 ng??i tham d?, gi? thi?t r?ng khng c hai ng??i no c ?i?m b?ng nhau. N?u k?t qu? c?a cu?c thi l vi?c ch?n ra cc gi?i nh?t, nh, ba th c bao nhiu k?t qu? c th??
A. B. C. D.
Cu 11: Trong cc hm s? sau hm s? no c t?p xc ??nh l .
A. . B. . C. . D. .
Cu 12: Cho t? di?n , g?i l?n l??t l trung ?i?m c?a v . H?i m?nh ?? no sau ?y ?ng?
A. , trng nhau. B. , c?t nhau. C. , song song. D. , cho nhau.
Cu 13: Cho ph??ng trnh
Quy ??ng m?u s? ? hai v?, ph??ng trnh ? cho tr? thnh ph??ng trnh no sau ?y?
A. B.
C. D.
Cu 14: M?t t? g?m c b?n hs l?p 11, hs l?p 10, v 3 b?n h?c sinh l?p 12. Ch?n ng?u nhin 4 b?n. Tnh xc su?t ?? 3 b?n ? c ??y ?? ba kh?i
A. . B. . C. . D. .
Cu 15: S? ha?ng khng ch?a x trong khai tri?n
A. B. C. D. k?t qu? khc
Cu 16: Cho hnh chp . G?i l?n l??t l trung ?i?m . B?n ?i?m no sau ?y ??ng ph?ng?
A. . B. . C. . D. .
Cu 17: Php quay bi?n ?i?m thnh . Kh?ng ??nh no sau ?y l ?ng?
A. v . B. v .
C. v . D. v .
Cu 18: Ph??ng trnh: c nghi?m l?
A. . B. . C. . D. .
Cu 19: Cho hnh vung tm . C bao nhiu php t?nh ti?n bi?n thnh ?
A. B. C. D.
Cu 20: Ch?n ?p n ?ng nh?t. Trong khng gian, hai ???ng th?ng khng cho nhau th ch? c th?:
A. Trng nhau. B. ??ng ph?ng. C. Song song v?i nhau. D. C?t nhau.
Cu 21: ?i?u ki?n xc ??nh c?a hm s?.
A. . B. . C. . D. .
Cu 22: Trong , ph??ng trnh c t?p nghi?m l:
A. B. C. D.
Cu 23: Trong m?t ph?ng t?a ?? , cho ?i?m . Bi?t th t?a ?? c?a l?
A. B. C. D.
Cu 24: Cho ch? s? s? cc s? t? nhin ch?n c ch? s? khc nhau l?p thnh t? ch? s? ?:Tnh xc su?t ?? l?p ???c s? ch?n.
A. K?t qu? khc B. C. D. .
T? LU?N
Bi 1:Cho S l t?p h?p t?t c? cc s? t? nhin c 5 ch? s? khc nhau ???c l?p t? {0,1,2,3,4,5,6,7}
Ch?n ng?u nhin m?t s? t? t?p S . Tnh xc su?t ??
a) ?? s? ???c ch?n l s? ch?n
b) ?? s? ???c ch?n l s? chia h?t cho 5
Bi 2: Gi?i ph??ng trnh a)
b)
Bi 3: Cho t? di?n ABCD. P,Q l?n l??t l trung ?i?m AB, CD. R n?m trn c?nh BC sao cho BR= 2RC. G?i S giao ?i?m giao ?i?m c?a (PQR) v c?nh AD, N ?i?m trn AC sao cho AN = 2AC
a) Tm thi?t di?n (PQR) v hnh t? di?n
b) Ch?ng minh SN // CD
-----------------------H?T----------------------