Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra toán học kì 1 lớp 3

acb7e85b90dad11dd5d592917541efc2
Gửi bởi: Tin học 18 tháng 12 2020 lúc 14:20:36 | Được cập nhật: hôm qua lúc 6:13:43 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 428 | Lượt Download: 4 | File size: 3.638784 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. Lớp: Ba/… Trường: Điểm KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán 3 Ngày kiểm tra : ………….. Thời gian : ……….. (không kể thời gian phát đề) Nhận xét của giáo viên ….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… I. Phần trắc nghiệm ( Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng ) Câu1. a. 6 x 9 = A. 42 B. 54 C. 45 b. 7x6= A. 42 B. 24 C. 45 Câu 2. a. 56 : 7 = A. 9 B. 8 C. 7 b. 54 : 6 = A. 9 B. 8 C. 5 Câu 3. Đặt tính rồi tính a) 28 x 7 b) 106x 6 1 1 Câu 4. Tính a. 872 2 b. 578 3 Câu 5. Tính giá trị biểu thức 93- 48 : 8 = A. 93 - 48 : 8= 46 : 8 = 6 B. 93 – 48 : 8 = 45 : 8 = 5 (dư 5) C. 93 - 48 : 8= 93 - 6 = 60 Câu 6. Đổi đơn vị đo độ dài 1hm =…… m A. 100m B. 10m C. 80m Câu 7. Đồng hồ chỉ mấy giờ ( thời gian vào buổi chiều ) A. 14 giờ B. 16 giờ C. 17 giờ Câu 8. Hình chữ nhật có chiều dài 15m, rộng 5m.Tính chu vi hình chữ nhật đó. A. 15 + 5=20m B. 15 x 5=65m C. 15 : 5= 3m Câu 9. Hình vuông có cạnh 8m . Tính chu vi hình vuông A. 8 x 4 = 32 m B. 8 + 4 = 12m C. 8 x 8=64m Câu 10. Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra 1 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng Còn lại bao nhiêu lít mật ong ? 1 1 1 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh đúng ý mỗi câu 0,5 đ ( các câu 1 , 2, 5). Câu 3,4,6,7, mỗi câu 1 đ Câu 1. a = B (0,5đ ) , b = A(0,5đ ) Câu 2. a = B(0,5đ ) , b = A(0,5đ ) Câu 3. Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm a. 196 b. = 636 Câu 4 a. 436 b. 192 ( dư 2) Câu 5. C 1đ Câu 6. A 1đ Câu 7. C 0,5đ Câu 8. B 1đ Câu 9. A 1đ 10 ( 1,5 đ) Số lít mật ong lấy ra 24 : 3 = 8 ( lít) Số lít mật ong còn lại 24 - 8 = 16 ( lít) Đáp số 16 lít mật ong 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25 0,25