Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra môn toán lớp 2 giữa kì 2 mã đề 8

63a3a98de2560a2393cc93268e4f9513
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 1 2019 lúc 20:33 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 11:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 303 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Phòng GD&ĐT Ki ngế ươTr ng TH Quang Trungườ ki tra kì 1ề ọMôn Toán 2ớBài (1 đi m)ê Khoanh tròn vào ch cái tr qu đúng:ữ ướ li tr 69 là: ướ ủA. 60 B. 68 C. 70 D. 80Bài 2: (1 đi m) ch nh có ch là:ố ốA. 10 B. 90 C. 98 D. 100Bài 3: (1đi m)ê Đi (<, >, =) thích vào ch tr ngề 23 +45 90 30A. B. C. D. +Bài 4: (1 đi m) ?ố 35 65 A. 90 B.100 C.35 D.30Bài 5: (1 đi m)ê ?ố Bài 6: (1 đi m)ê Hình bên có bao nhiêu hình giác?ứ A.1 B.2 C.3 D.4Bài 7: (2 đi m)ê tính tínhặ 26 29 45 38 60 16 41 27 …… ………… …………… .. ……………….. ……………….. ……………… …………….. ……………….. ……………….. .. ……………… …………….. ……………….. ………………..Bài 8: (2 đi m)êNhà Lan nuôi bò a. Ngày th nh 43 lít a, ngày th nhi nữ ượ ơngày th nh 18 lít a. ngày th bao nhiêu lít a?ứ ượ Tóm tắ Bài gi iả……………………………… …………………………………………………... ...............................……………………………… …………………………………………………... ......... ……………...……………………………… …………………………………………………... ................................………………………………… ………………………………………………… ... ..................................