Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra môn toán lớp 10 trường Yên Phong

445b3a28be2fe40eb329c09ba11efe4e
Gửi bởi: Võ Hoàng 13 tháng 10 2018 lúc 16:01:14 | Được cập nhật: hôm qua lúc 2:04:51 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 395 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN TOÁN 10 lên 11 – 8/2018
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Mã đề 132
A
B
B
C
C
D
D
D
D
C
C
A
C
C
A
A
A
C
B
D
C
A
C
D
B
D
B
B
C
D
B
D
A
A
D
A
B
B
B
A
C

Mã đề 209
B
D
B
C
B
D
C
B
C
D
A
D
C
C
C
D
A
D
B
A
A
D
D
D
B
B
C
C
A
C
D
A
A
A
B
C
B
C
A
A
C

Mã đề 357
B
B
A
B
C
D
B
A
D
C
D
D
C
C
C
B
C
B
D
A
C
D
D
B
A
D
A
A
B
C
B
D
B
B
B
D
A
A
A
A
D

Mã đề 485
D
D
B
C
A
D
C
B
B
C
A
A
D
D
D
D
C
A
B
B
A
D
B
A
D
D
B
B
C
A
C
B
B
B
A
A
C
B
A
D
C

42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
D
C
B
A
D
A
B
B

D
D
A
A
B
B
B
D
A

C
C
D
C
B
A
D
A
C

D
D
A
C
D
C
A
C
C