Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra môn Toán lớp 1 - Cuối HK 2 - Năm học 2016-2017 _có ma trận

58935df9751511417cee6e319c41a372
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 5 2017 lúc 21:11:11 | Được cập nhật: 18 tháng 1 lúc 23:59:54 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 475 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ma tr ki tra môn Toán kì theo Thông 22ậ ưM ch ki th c, năngạ câu /ốS đi mố cứ1 2ứ( 3ứ( 4ứ( ngổS C: Ọ­ Đc vi t, so sánh các trongọ ốph vi 100.ạ­ ng tr không nh các trongộ ốph vi 100.ạ câuố 7S đi mố 7Y hình ọ­k năng quan sát, tìm hình câuố 1S đi mố 1GI TOÁN:Ả­ Gi toán có văn ng phépả ằtính câuố 2S đi mố 2MA TR CÂU KI TRAẬ ỂCH ĐỦ Sốcâu ứ( TN) ứ( 3TN ứ( TL ứ( TL ngổTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLS :Ố Sốcâu 7Câusố 1,2 3,5,6 7HÌNHH CỌ Sốcâu 1Câusố 10GI IẢTOÁN Sốcâu 2Câusố 8,9C NGỘ 101H và tên:ọ ………………………………………..…… KI TRA CU KÌ II ỌL p: ............... MÔN: TOÁN 1ỚTr ng:ườ ..................................................................... NĂM 2016 2017Ọ Th gian: 40 phútờĐi mể phê Giáo viên ủNg coi: ……………ườNg ch m: …….……ườ ấBài Đc ho vi theo ẫa. Ba hai 32 Năm i:…………… tám:……….. ươ ươ ườb. 26: Hai sáu 52:…………………….. 44:…….ươ………………… Bài Đt tính tính 24 76 13 78 47 59 6……… ……… ………. ……….. ……… ……… ……… ………...……… ……… ………. ……….Bài Tính 22 ….. 47 …..Bài Đi 23 ….. 28 65 ­…. 60Bài Đi >, =ề ấ250 ….. 50 45 54Bài Vi theo ẫa. 25 ch và đn ịb. 70 …ch và …. đn ịc. 65 ........ch và …. đn ịBài Đi và thích có phép tính đúng Bài Nam có 10 cái o, Nam cho cái o. Nam còn cái o? ẹ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài ng đc ngôi sao, Hoa đc 13 ngôi sao. hai ượ ượ ấđc bao nhiêu ngôi sao? ượ ả………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 20 12Bài 10 Hình bên có………. hình tam giác