Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra môn sử lớp 8

d25e7aa2975713b3a4ca4ec8b9cd7850
Gửi bởi: Nguyễn Thảo Linh 23 tháng 11 2016 lúc 1:08:06 | Được cập nhật: hôm kia lúc 23:01:23 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 444 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ LỚP NĂM HỌC 2015- 2016 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)Câu (3,0 điểm) Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Tại sao Pháp chọn ĐàNẵng làm nơi tấn công đầu tiên mở đầu cho quá trình xâm lược ?Câu 3,5 điểm )Trình bày những đề nghị cải cách Việt Nam cuối thế kỷ XIX Nêu kếtcục và nghĩa của những đề nghị cải cách đó ?Câu (2,5 điểm) Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội ViệtNam cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX theo mẫu sau:Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ đối với độc lập dân tộcCâu (1,0 điểm)Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX ?--------------1ĐỀ CHÍNH THỨCPHÒNG GD&ĐT CAM LỘHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ LỚP KỲ IINăm học 2015- 2016Câu (3,0 điểm)Nội dunghỏi Nội dung trả lời Điểma. Nguyênnhân Đến giữa thế kỉ XIX các nước tư bản phương Tây pháttriển, đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông, trongđó Việt Nam. 0,5- Chế độ phong kiến Việt Nam suy yếu, bảo thủ, trì trệ,càng đẩy mạnh sự dòm ngó xâm lược Tư bản Pháp. 0,5- Đông Nam có vị thế địa lý quan trọng, có đường hànghải từ Tây sang Đông, có nguồn nhân công rẽ mạt, đặc biệtlà Việt Nam nên đã trở thành miếng mồi ngon của chủnghĩa tư bản Pháp 0,5b. Pháp chọn Đà Nẵng Có cảng biển sâu, kín gió, thuận tiện cho tàu chiến hoạtđộng.... 0,5- Vùng Quảng Nam Đà Nẵng giàu có để Pháp hy vọng“lấy chiến tranh, nuôi chiến tranh”, và sự giúp đỡ của Giáodân xứ Quảng.... 0,5- Đà Nẵng cách Huế 100 km, đánh thắng Đà Nẵng thuậnlợi cho việc tấn công chiếm Huế, buộc triều đình Huế đầuhàng nhanh chóng.. 0,5Câu (3,5 điểm)Nội dunghỏi Nội dung trả lời Điểma. Các nhàcải cách ởViệt Namcuối thếkỷ XIXcùng vớinhững đềnghị cảicách củahọ Trần Đình Túc- Nguyễn Huy Tế, xin mở cửa biển Trà Lý- Nam Định 0,5- Đinh Văn Điền: xin khai phá ruộng hoang và khai mỏ,phát triển buôn bán, chăm lo quốc phòng 0,5- Viện thương bạc xin mở cửa biển miền Bắc và miềnTrung nhằm thông thương với bên ngoài 0,5- Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi đến triều đình 30 bảnđiều trần. Nội dung chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triểncông thương nghiệp, tài chính, ngoại giao và giáo dục 0,5- Nguyễn Lộ Trạch đề nghị “chấn hưng dân khí” “khaithông dân trí” và bảo vệ đất nước 0,5b. Kết cục Không thực hiện được, do triều đình Huế bảo thủ đã cựtuyệt không chấp nhận mọi đề nghị cải cách…. 0,52c.Ý nghĩa -Tấn công vào tư tưởng bảo thủ của Nhà Nguyễn- Phản ánh trình độ nhận thức của người Việt Nam trongxu thế thời đại 0,5Câu (2,5 điểm) Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ đối với độc lập dân tộc Điểm1. Địa chủ Bóc lột nông dân Làm tay sai choPháp Cấu kết với Pháp đàn áp dân tộc Bóc lột thậm tệ nhân dân Bộ phận nhỏ yêu nước 0,52. Nông dân Làm ruộng (thuê mướn Căm thù Pháp- phong kiến Sẵn sàng xã thân vì độc lập dân tộc 0,53. Tầng lớp tiểu tưsản Buôn bán nhỏHọc sinh Lập truờng không vững vàng Thuận đâu thì theo đó 0,54. Giai cấp tư sản Kinh doanh Gắn liền quyền lợi với Pháp Có bộ phận nhỏ gắn với độc lậpdân tộc 0,55. Công nhân Làm thuê Căm ghét tư sản-phong kiến Sẵn sàng xã thân vì sự nghiệp độclập dân tộc 0,5Câu (1,0 điểm)Nội dunghỏi Nội dung trả lời ĐiểmXu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX Những trí thức nho học Việt Nam chọn con đường cáchmạng dân chủ tư sản như Châu Âu 0,5- Hướng cách mạng là đi theo con đường cứu nước của Nhật bản. 0,53Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.