Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng

96b5cae7c8ed8aa23bbc8187477b3fcd
Gửi bởi: hoangkyanh0109 7 tháng 7 2017 lúc 21:40 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 324 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀO ĐÀO OỞ KI TRA KÌ IIỀ THÀNH PH CHÍ MINHỐ MÔN: TOÁN KH 10ỐTR NG THPT HAI BÀ TR NGƯỜ TH GIAN: 90 PHÚTỜ(Không th gian giao đ)ể ềBài .(1Đ) Gi ph ng trìnhả ươ1 2)(3 )01x xx  x25 12 0 Bài 2. (2Đ) Gi các ph ng trìnhả ươ1xxx x42 32 193 2   2) xx x222 03 10 0  Bài (3Đ) Tính các giá tr ng giác còn cung ượ ủ bi t:ế 2osa= 025c a 2 Cho tan 5 Tinh sin cos3 sin cos   Ch ng minh đng th cứ sin cos 21 cos sin sinx xx x Bài 4. (1Đ)Tìm ph ng trình sau nghi đúng ươ :mx x22( 1) 0 Bài 5. (2Đ)Cho đng th ng ườ ẳx 2t:y t   1) Tìm to giao đi đng th ng ườ ẳ đng th ng d: 0ớ ườ ẳ2) Vi ph ng trình tham chính đng th ng dế ươ ườ ẳ1 đi qua B(2 3) và vuông góc đng th ng ườ ẳ3) Vi ph ng trình tham chính đng th ng dế ươ ườ ẳ2 đi qua C( 2;1) và song song đng th ng ườ ẳBài 6. (1Đ)1) Vi ph ng trình đng tron tâm I(1; 2) va ti xuc đng th ng (D): 2y 0ế ươ ườ ườ ẳ2) Vi ph ng trính đng tròn qua hai đi ươ ườ ể2,3 1,1M N và có tâm trên đng th ngườ ẳ3 11 0x y ĐÁP ÁN THI KÌ ỌMôn TOÁN 10ớBài 1. 1) 2)(3 )01x xx  13xx   0.53) x25 12 0 265xx   0.5Bài 2. (2Đ)   42 31)2 193 2xxx x1.02) xx x222 03 10 0   1.0Bài 3. (2Đ) Tính các giá tr ng giác còn cung ượ ủ bi t: ế2osa= 025c a Sina 15 tana 12 cota 1.02 Cho tan 5 Tinh sin cos tan 73 sin cos tan 10     1.03 C/ minh đng th ứsin cos 21 cos sin sinx xx x  1.0Bài 4. (1Đ) Tìm ph ng trình sau nghi đúng ươ :mx x22( 1) 0 [3 ]m 1.0 Bài 5. (2Đ) 1) Tìm to giao đi đng th ng ườ ẳx 2t:y t   đng th ng d: 0ớ ườ ẳ  A (2 2t,3 t)A A( 2,1) 1.02) d1 đi qua đi B(2; 3) và vuông góc r1 11(2,1) (1, 2)d dB dn u uur uur uur0.5=> d1 2(x 2) (y 3) 2x 0.25d1 23 2x my   0.253 d2 đi qua C(–2 1) và song song đng th ngớ ườ 2t:y t   222 ':1 '(2,1)C dx tdy tu u    r uur 1đBài 5. (1Đ)1) Vi ph ng trình đng tron tâm I(1; 2) va ti xuc đng th ng (D): 2y 0ế ươ ườ ườ ẳR d[I, D] Ptđtròn: (x 1) (y 2) 0,52)Vi ph ng trính đng tròn qua hai đi ươ ườ ể2,3 1,1M N và có tâm trên đng th ngườ ẳ3 11 0x y 0,5