Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 4 (2)

4963c2c5afb11afe07c1ff89d3419544
Gửi bởi: Võ Hoàng 18 tháng 1 2018 lúc 16:34 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 12:47 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 410 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG TI NÚI VOIƯỜ Ọ1. Ma tr ng câu và đi thi môn Tin pậ ượ năm 2017 ­ọ2018M ch ki th c, ứkĩ năng (Ch đ)ủ câuốS đi mố 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ng ổTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLKhám phá máy tính câuố 2S đi mố 0.5 0.5 1Em vậ câuố 1S đi mố 3H và Ch cùngọ ơmáy tính câuố 2S đi mố 0.5 0.5 1Em gõ 10 ngónọ câuố 1S đi mố 0.5 0.5 3T ngổ câuố2 2S đi mố 1.5 0.5 6T ng quan gi lí thuy và th hànhươ ựS câuố Đi mể lỉ ệLí thuy ế84 40%T lu ậ26 60%2. Ma tr phân câu iậ ỏM ch ki th c, kĩ năngạ 1ứ 2ứ 3ứ 4ứ ngộKhám phá máy tính câuố1 12Câu số A.1A.2Em vậ câuố 33Câu số A.3; A.4; B.1Em gõ 10 ngónọ câuố 11 2Câu số A.5A.6H và Ch cùng máyọ ơtính câuố 11 13A.7B.2A.8T ng câuổ 10PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊNTR NG TH NÚI VOIƯỜH và tên: ....................................L p: .... KI TRA CU KÌ ỌMÔN: TIN KH 4Ọ ỐNăm c: 2017 2018ọTh gian: 35 phútờĐi mể Nh xét giáo viênậ ủI. PH TR NGHI (4 Đi m)ểKhoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờCâu 1: Máy tính đi đu tiên ra đi vào năm nào? ờA. 1985 B. 1995 C. 1935 D. 1945Câu 2: Khi tính ng 30 và 16, thông tin vào là gì, và thông tin ra là gì? ủA. Thông tin vào là 30 và 16, thông tin ra là 46.B. Thông tin vào 30, thông tin ra là 46.C. Thông tin vào 16, thông tin ra là 46D. Thông tin vào 46, thông tin ra là 30 và 16.Câu Thao tác chu đúng ch ph hình làộ :A. Nháy chu trên vùng ch n.ộ ọB. Kéo th chu bao quanh vùng ch n.ả ọC. Nháy đúp chu trên vùng ch n.ộ ọD. Nháy nút ph chu trên vùng ch n.ả ọCâu 4: Khi hình ch nh đc hình vuông em nh gi phím nào?ẽ ượ ữA. Phím Alt B. Phím Shift C. Phím Enter D. Phím cáchCâu 5: Gõ phím ng 10 ngón tay có gì?ằ ợA. Gõ nhanh nơ B. Gõ chính xác nơC. Ti ki đc th gian và công cế ượ D. các ích trên.ấ ợCâu Phím Shift:A. Dùng vi các kí trên.ể B. Dùng vi kí hoa.ể ựC. Do ngón út ph tráchụ D. trên đu đúngấ ềCâu 7: Trong trò ch khám phá ng nhi đi có ng sinh thái ?ơ ầA. ngầ B. ngầ C. ngầ D. ngầCâu 8: sinh đnh đánh qu bóng vào trong trò ch Golf ng cách ằxác đnh đo th ng nh hình đây. Qu bóng ch ch không th lăn vào đúng lẳ ướ ỗđích vì lí do nào đây:ướA. ng n.ướ ảB. Xác đnh sai ng đánh bóng.ị ướC. Đo th ng qu bóng đích choạ bi vi đánh bóng quá nh .ế ẹD. Đo th ng qu bóng đích choạ bi vi đánh bóng quá nh. ạII. LU (6 đi m)Ự ểCâu Em hãy nêu các th hi hình ch nh t, hình vuông? ướ (3 đi m)ể.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: ch chân thích trong ngo có các câu đúng đây? ướ (3đi m)ể a/ Trong trò ch khám phá ng nhi đi đa các con trí ng chúng,ơ ủem (nháy/ kéo th )ả chu vào đúng ng ng chúng.ộ ủb/ Trong trò ch khám phá ng nhi đi, khi tr thay th trăng là tr ờsáng, th gian ch (v còn/ đã t).ẫ ếĐÁP ÁN KH 4ỐI.TR NGHI (4 Đi m)ểCâuh iỏ 8Đápán AII. LU (6 đi m)ểCâu 1: Các Hình ch nh t, hình vuông ướ (3đ)B 1: Ch công ướ trong công cộ ụB 2: Ch ki Hình ch nh phía công cướ ướ ụB 3: Kéo th chu đi đu theo ng chéo đn đi thúcướ ướ ếCâu 2: (3đ)a/ nháyb/ đã tế