Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra hóa 8 chương 2

a971bae7eaa2c4bd95873fdb378436a2
Gửi bởi: Thành Đạt 30 tháng 9 2020 lúc 12:57:43 | Được cập nhật: 15 giờ trước (22:48:44) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 487 | Lượt Download: 1 | File size: 0.20702 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 Câu 1. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? (1 điểm) a. Cho thêm nước vào cồn 900 được cồn 400. b. Khi mở nút chai nước giải khát có gas thấy sủi bọt lên. c. Vào mùa hè, thức ăn thường ôi thiu. d. Sự hóa đá của vôi sống khi để hở lâu ngoài không khí (vôi hóa đá, canxi cacbonat là vôi chết, không dùng để tôi vôi được). Câu 2. Lập các phương trình hóa học dưới đây: (4 điểm) 1) Fe 2) SO2 3) Al(OH)3 4) Al(OH)3 5) Fe 6) C2H5OH 7) KMnO 4 8) Fe3O4 o O2   to , V O 2 5     O2  o Al2O3 t   HCl   SO3 H2SO4   Fe3O4 t   O2 HCl   (ñaëc ) CO   Fe  H2O H2O FeCln  Al2 (SO4 )3   CO2 KCl  H2 (n là hóa trị của Fe) H2O   MnCl2  Cl2  H2O CO2 Câu 3. a. Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng và giải thích (2 điểm). b. Bài toán: Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat. Khi nung 120 kg đá vôi ta thu được 66 kg canxi oxit và 44 kg khí cacbonic. - Viết phương trình hóa học dạng chữ của phản ứng trên. (0,5 điểm). - Tính khối lượng canxi cacbonat đem nung. (0,5 điểm). - Tính hàm lượng canxi cacbonat có trong đá vôi. (0,5 điểm). Câu 4. Cho sơ đồ: CuO  HCl  CuxCly  H2O a. Tìm x, y. (1 điểm). b. Lập PTHH, cho biết tỉ lệ số phân tử của 2 cặp chất tùy chọn. (0,5 điểm).   1