Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn sử lớp 6

ff5f1f016c93bfd25055de51cce83f67
Gửi bởi: Nguyễn Thảo Linh 28 tháng 11 2016 lúc 1:16:37 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 13:21:21 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 680 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra giữa kì môn Sử lớp có đáp án năm 2015.ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2015 -2016MÔN Lịch Sử 6Thời gian 60 phút .Câu 1. Người tinh khôn sống như thế nào 2,5 điểm )Câu 2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành đâu và từ bao giờ 2,5 điểm )Câu 3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào điểm )Câu Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì điểm Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra giữa học kì lớp môn SửĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2015 -2016MÔN Lịch Sử 6Thời gian 60 phút .Câu 1. Người tinh khôn sống như thế nào 2,5 điểm )– Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ có quan hệ huyết thống, ăn chung, chung gọi là thị tộc. đ)– Biết trồng trọt chăn nuôi.( 0,5 đ)– Làm gốm, dệt vải. 0,5 đ)– Làm đồ trang sức. 0,5 đ)Câu 2. Các quốc gia Cổ đại Phương đông được hình thành đâu và từ bao giờ 2,5 điểm )– Từ cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III TCN, các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung Quốc.( đ)– Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ các con sông lớn. đ)– Kinh tế chính là nông nghiệp. 0,5 đ)Câu 3. Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào điểm )– Chủ nô: có quyền lực, giàu có và bóc lột nô lệ .( )– Nô lệ: họ là những người dân nghèo và tù binh, họ là lực lượng sản xuất chính, nhưg sản phẩm họ làm ra đều thuộc về chủ nô, họ bị bóc lột, đánh đập.( đ)Câu Các quốc gia Cổ đại Phương đông đã có những thành tựu văn hóa gì điểm )– Hiểu biết về thiên văn, sáng tạo ra lịch. 0,5 đ)+ Chữ viết: chữ tượng hình ra đời sớm nhất 0,5 đ)– Được viết trên giấy Pa pi rút, trên mai rùa, thẻ tre, đất sét…( 0,5 đ)+ Chữ số: sáng tạo ra số, Pi=3,16) toán học. 0,5 đ)– Kiến trúc điêu khắc tháp Ba bi lon Lưỡng Hà), Kim tự tháp (Ai Cập).( đ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.