Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lớp 12

aa9a81251e6e1565a0db13da84c0be5c
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần 31 tháng 5 2016 lúc 17:25:20 | Được cập nhật: 25 tháng 1 lúc 8:11:21 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 463 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra giữa học kì môn Địa lớp 12 Câu 1: (3,0đ) Dựa vào Atlat Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:Trình bày những điều kiện thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta.Câu 2: 3,0đ) Cho bảng số liệu sau:Giá trị xuất nhập khẩu Đơn vị 2007 2010Tổng giá trị xuất nhập khẩu Tỉ USD 111,3 157,0Cơ cấu– Giá trị xuất khẩu– Giá trị nhập khẩu %% 43,756,3 46,054,0a. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện qui mô và cơ cấu Giá trị xuất nhập khẩu trong năm 2007-2010b. Nhận xét về sự thay đổi qui mô và cơ cấu Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta.Câu (3,0đ) Dựa vào Atlat Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Giải thích tại sao có sự phân hóa đó?Câu 1,0đ) Nêu tên các các phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta.—————— hết ——————-Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.