Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề Kiểm tra 15 phút môn toán lớp 10

030f38cb4b0f7dd1cbf5ebeb087cf207
Gửi bởi: Võ Hoàng 15 tháng 10 2018 lúc 5:00:35 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 13:40:36 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 606 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr ng THPT Kỳ Anhườ Ki tra 15 phútểT Toánổ Môn: 10ạ tên sinh: .ọ ọCh đáp án đúng và ghi vào ng sau:ọ ảCâu 10Đáp ánCâu 1: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là nh :ệ ềa. Hu là thành ph Vi Nam. ệb. Sông ng ch ngang qua thành ph Hu .ươ ếc. Hãy tr câu này! ỏd. 19 24+ .e. 81 25+ f. có nay không?ạ ốg. 11+ =x .A.1 B.2 C.3 D.4 .Câu 2: nh ề2" 3"x x$ =¡ kh ng nh ng:ẳ ằA Bình ph ng th ng ươ ằ3 .B Có ít nh th mà bình ph ng nó ng ươ ằ3 .C Ch có th có bình ph ng ng ươ ằ3 .D ếx là th thì ự23=x .Câu 3: Cho nh ề:A “2, 0x x" <¡ nh ph nh ủA là:A.2, 0x x" >¡ B.2, 0x x" >¡ .C. Không iồ ạ2: 0x x- D.2, 0x x$ ³¡ .Câu Cách viết nào sau đây là đúng:A. [];Ìa B. {}[];Ìa C. {}[];Îa D. (];Îa .Câu 5: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:A. \\=¡ B. *È =¥ C. *Ç =¥ D. *Ç =¥ ¥.Câu 6: Cho []()()1; 2; 1; .= =A Tìm :Ç ÇA CA. []0; B. [)5; .+¥ C. ();1 .- D. .ÆCâu 7: Cho []4; 7= -A ()(); 3;= +¥B Khi đó ÇA :A. [)(]4; 3; .- B. [)()4; 3; .- ÈC. (](); 3; .- +¥ D. ()[); 3; .- +¥Câu 8: Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu liệu một máy bay có thể có tốc độgấp bảy lần tốc độ ánh sáng. Với máy bay đó trong một năm (giả sử mộtnăm có 365 ngày) nó bay được bao nhiêu Biết vận tốc ánh sáng là 300nghìn km/s Viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học.A.99, 5.10 B.99, 4608.10 C.99, 461.10 D.99, 46080.10 .Câu 9: Cho {}: 0= ³A {}: 0= ³B Khi đó ÇA là:A. []2; 5- B. []2; 6- C. []5; 2- D. ()2;- +¥ .Câu 10. Hãy viết số quy tròn của số với độ chính xác đượccho sau đây 17658 16a= .A.18000 B.17800 C.17600 D.17700