Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÌNH HỌC 8

b865c97028b9873b3f8a9ce898e3c4be
Gửi bởi: Võ Hoàng 3 tháng 2 2018 lúc 23:07:54 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 23:07:27 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 491 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THCS LÊ IƯỜ ỢH và tên:…………………………ọL 8:…… BÀI KI TRA 15 PHÚTỂ Môn: Hình (Ti 41)ọ ếNgày tháng 02 năm 2018Đi mể phê th giáo, cô giáoờ ầĐ bài:ềCâu (4 đi m) ểPhát bi nh lí ng phân giác trong tam giác? ườ hình, ghi GT, KL?ẽCâu (6 đi m) ểCho tam giác ABC có ng phân giác AD.ườ a/ Tính BC? Bi AB 3cm; AC 6cm; BD 2cm. ếb/ Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?Bài làm....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................