Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn vật lý lớp 11 MÃ ĐỀ 02

8b6ebd6676981e416fca3d1751131ec6
Gửi bởi: Võ Hoàng 25 tháng 11 2018 lúc 22:07 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 15:57 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 345 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": S? GD & ?T H T?NH
?? THI H?C K 2
TR??NG THPT K? ANH
MN V?T L

Th?i gian lm bi 45 pht (24 cu tr?c nghi?m)


H? Tn :.......................................................S? bo danh :.....................

M ?? : 601

Hy ch?n m?t ph??ng n tr? l?i ?ng nh?t cho m?i cu.
Cu 01: Chi?u m?t tia sng ??n s?c ?i t? mi tr??ng trong su?t c chi?t su?t n= t?i g?p m?t ph?ng phn cch gi?a khng kh v mi tr??ng trong su?t ? d??i gc t?i i = 30 th c gc khc x? b?ng:
A. 30 B. 45 C. 60 D. 15
Cu 02: C?m ?ng t? bn trong m?t ?ng dy hnh tr?, c ?? l?n t?ng ln khi
A. c??ng ?? dng ?i?n gi?m ?i. B. chi?u di hnh tr? t?ng ln.
C. ???ng knh hnh tr? gi?m ?i. D. s? vng dy qu?n t?ng ln.
Cu 03: M?t dy d?n c dng ?i?n ch?y qua u?n thnh vng trn. T?i tm vng trn, c?m ?ng t? s? gi?m khi
A. c??ng ?? dng ?i?n gi?m ?i. B. ???ng knh vng dy gi?m ?i.
C. c??ng ?? dng ?i?n t?ng ln. D. s? vng dy qu?n t?ng ln.
Cu 04: Khi c dng ?i?n c??ng ?? ch?y qua ?ng dy ?? t? c?m th ?ng dy tch l?y m?t n?ng l??ng cho b?i:
A. W= B. W= C. W= D. W=
Cu 05: Khi m?t tia sng truy?n t? mi tr??ng 1 sang moi tr??ng 2 th tia khc x?
A. l?i g?n php tuy?n n?u mi tr??ng 2 chi?t quang h?n.
B. l?i g?n php tuy?n n?u mi tr??ng 2 chi?t quang km.
C. lun lun l?i g?n php tuy?n.
D. lun lun ra xa php tuy?n h?n so v?i tia t?i.
Cu 06: Ch?n ph??ng n tr? l?i chnh xc nh?t? M?t quan st vin ?i qua m?t electron ??ng yn, my d c?a quan st vin ? pht hi?n ???c ? ?
A. ho?c c ?i?n tr??ng ho?c c t? tr??ng. B. ch? c t? tr??ng.
C. c c? ?i?n tr??ng v t? tr??ng. D. ch? c ?i?n tr??ng.
Cu 07: Dng m?t dy ??ng ???ng knh 0,8mm c ph? l?p s?n cch ?i?n m?ng, qu?n quanh m?t hnh tr? c ???ng knh 4cm ?? lm m?t ?ng dy. Khi n?i hai ??u ?ng dy v?i ngu?n ?i?n c hi?u ?i?n th? 3,3V th c?m ?ng t? bn trong ?ng dy b?ng 5.10-4T. Cho bi?t ?i?n tr? su?t c?a ??ng l 1,76.10-8. Cc vng dy ???c qu?n st nhau. Chi?u di c?a ?ng dy l:
A. 15cm B. 60cm C. 20cm D. 30cm
Cu 08: Chi?u m?t tia sng ??n s?c ?i t? khng kh vo mi tr??ng c chi?t su?t n, sao cho tia ph?n x? vung gc v?i tia khc x?. Khi ? gc t?i i ???c tnh theo cng th?c:
A. sini= B. sini=n C. tani= D. tani=n
Cu 09: Chi?t su?t tuy?t ??i c?a m?t mi tr??ng truy?n nh sng l:
A. lun nh? h?n 1. B. lun b?ng 1. C. lun l?n h?n 1. D. lun l?n h?n 0.
Cu 10: L?ng knh l m?t kh?i ch?t trong su?t, ??ng ch?t th??ng c d?ng
A. hnh bn c?u B. m?t c?u l?i C. m?t c?u lm D. l?ng tr? tam gic
Cu 11: M?t dng ?i?n ch?y trong dy d?n th?ng di. T?i ?i?m N cch dy 2,5cm c?m ?ng t? do dng ?i?n gy ra c ?? l?n 1,8.10T. C??ng ?? dng ?i?n ch?y trn dy l
A. 1,5A B. 2,25A C. 4,25A D. 3,5A
Cu 12: Ch?n ph??ng n sai. Khi chi?u m?t tia sng t? mi tr??ng c chi?t su?t n1 sang mi tr??ng c chi?t su?t n2, n2>n1, th
A. n?u gc t?i i b?ng 0, tia sng khng b? khc x?.
B. lun c tia khc x? ?i vo mi tr??ng th? hai.
C. gc khc x? r nh? h?n gc t?i i .
D. gc khc x? r l?n h?n gc t?i i .
Cu 13: H?t lectron bay trong m?t m?t ph?ng vung gc v?i cc ???ng s?c c?a m?t t? tr??ng ??u, khng ??i c
A. ?? l?n v?n t?c t?ng ??u. B. qu? ??o l m?t parabol.
C. ?? l?n v?n t?c khng ??i. D. h??ng c?a v?n t?c khng ??i.
Cu 14: Ch?n ph??ng n sai. Khi chi?u m?t tia sng t? mi tr??ng c chi?t su?t n1, t?i m?t phn cch v?i m?t mi tr??ng c chi?t su?t n2, n2 A. gc khc x? thay ??i t? 0 ??n 900 khi gc t?i i bi?n thin.
B. t? s? gi?a sini v sinr l khng ??i khi cho gc t?i thay ??i.
C. gc khc x? r l?n h?n gc t?i i .
D. c tia khc x? ??i v?i m?i ph??ng c?a tia t?i.
Cu 15: ??t m?t v?t trn tr?c chnh cch th?u knh kho?ng d cho ?nh cch th?u knh kho?ng d'. Cng th?c xc ??nh s? phng ??i ?nh l:
A. k= B. k=d-d' C. k=d.d' D. k=
Cu 16: M?t khung dy trn bn knh R=4cm g?m 10 vng dy. Dng ?i?n ch?y trong m?i vng dy c c??ng ?? I=0,3A C?m ?ng t? t?i tm c?a khung l:
A. 1,5 B. 1,5.10 C. 2 D. 4
Cu 17: Khi t?ng gc t?i c?a c?a m?t tia sng chi?u ln m?t ch?t l?ng g?n 2 l?n th gc khc x?
A. t?ng t h?n 2 l?n.
B. t?ng 2 l?n.
C. t?ng h?n 2 l?n.
D. t?ng nhi?u h?n hay t h?n 2 l?n ty thu?c vo chi?t su?t c?a ch?t l?ng.
Cu 18: ??n v? c?a t? thng l:
A. Tesla (T) B. Henri (H) C. Vbe (Wb) D. Culng
Cu 19: ?nh c?a m?t v?t th?t qua th?u knh phn k?
A. lun ng??c chi?u v?i v?t B. C th? l?n h?n ho?c nh? h?n v?t.
C. lun l?n h?n v?t. D. lun nh? h?n v?t.
Cu 20: M?t khung dy trn bn knh R=4cm g?m 10 vng dy. Dng ?i?n ch?y trong m?i vng dy c c??ng ?? I=0,3A C?m ?ng t? t?i tm c?a khung l:
A. 1,5.10 B. 2 C. 1,5 D. 4
Cu 21: Bi?u th?c no d??i ?y bi?u di?n m?t ??i l??ng c ??n v? l vbe (Wb)?
A. B. C. D.
Cu 22: M?t di?n tch S ??t trong t? tr??ng ??u c c?m ?ng t? B, gc h?p gi?a vct? c?m ?ng t? v vct? php tuy?n l . T? thng qua di?n tch S ???c tnh theo cng th?c:
A. B. C. D.
Cu 23: M?t dng ?i?n trong ?ng dy ph? thu?c vo th?i gian theo cng th?c: i= 0,4(5-t) ( i tnh b?ng A, t tnh b?ng s). ?ng dy c h? s? t? c?m L=0,2H. Su?t ?i?n ??ng t? c?m trong ?ng dy l:
A. 0,2V B. 0,05V C. 0,1V D. 0,08V
Cu 24: ??n v? c?a h? s? t? c?m l:
A. Tesla (T) B. Culng (C) C. Henri (H) D. Vbe (Wb)
------------------------H?T-----------------------