Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

d6501340e041c51ff97e0ef4c44934ae
Gửi bởi: Lời Giải Hay 18 tháng 11 2016 lúc 17:54 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 18:45 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 730 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNGTRƯỜNG THPT ĐĂK SONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 2017MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11Thời gian làm bài: 45 phútI. Trắc nghiệm 5,0 điểmCâu 1: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưnglại là nước duy nhất Đông Nam giữ được nền độc lập tương đối về chính trị? A. Do Xiêm đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa. B. Do Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ. C. Do chính sách cải cách chính trị của Ra ma V. D. Do chính sách ngoại giao mền dẻo, khôn khéo của Ra ma V. Câu 2: Trong nội dung của cải cách Minh Trị Nhật Bản, nội dung quyết định đến thànhcông của Nhật Bản là: A. Nội dung về chính trị. B. Nội dung về quân sự. C. Nội dung về kinh tế. D. Nội dung về giáo dục Câu 3: Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi đánh dấu bước chuyển biến lớn trongcục diện chính trị thế giới. A. Cách mạng Đức. B. Cách mạng tháng Mười Nga. C. Phong trào cách mạng vô sản. D. Phong trào cách mạng thế giới. Câu 4: Trong những năm 1894 1895, diễn ra cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản với: A. Trung Quốc B. Triều Tiên C. Nga D. Việt Nam Câu 5: Tháng 2/1917, Lê nin và Đảng Bôn sê vích Nga nêu lên khẩu hiệu gì? A. Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”. B. “Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng”. C. “Biến chiến tranh đế quốc thành cách mạng vô sản”. D. “Biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh giải phóng dân tộc”. Câu 6: Mở đầu phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởinghĩa: A. Khởi nghĩa do Ong kẹo chỉ huy. B. Khởi nghĩa do Com ma đam chỉ huy.Doc24.vnC. Khởi nghĩa của Pha ca đuốc. D. Khởi nghĩa của Chậu Pa chay. Câu 7: Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và thiệt lập áchthống trị In đô nê xi a? A. Tây Ban Nha B. Anh C. Bồ Đào Nha D. Hà Lan Câu 8: Vì sao đến cuối thế XIX đầu thế kỉ XX có sự xuất hiện các đế quốc “già” và đếquốc “trẻ”? A. Sự tranh chấp thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa. B. Tất cả các đáp án đều đúng. C. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản chủ nghĩa D. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước đế quốc. Câu 9: Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, những nước nào đi theo chế độ Xã hội chủnghĩa? A. Việt Nam và Lào B. Chỉ có Việt Nam C. Việt Nam, Lào, Campuchia D. Việt Nam và Campuchia Câu 10: Theo hiến pháp 1889, chế độ nào dưới đây được thiết lập Nhật Bản? A. Quân chủ chuyên chế. B. Xã hội chủ nghĩa. C. Quân chủ lập hiến D. Chế độ cộng Hòa Câu 11: Sự kiện nào chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi Trung Quốc chấm dứt? A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ. B. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng. C. Khởi nghĩa Vũ Xương bị thất bại. D. Tôn Trung Sơn từ chức Đại tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải. Câu 12: thế kỉ XIX, Nước đế quốc nào đã tìm cách “Mở cửa” xâm nhập vào TrungQuốc sớm nhất? A. Đức B. Anh C. Nhật Bản D. Pháp Câu 13: Chính quyền phong kiến Sô gun thống trị Nhật Bản trong khoảng thời giannào? A. Từ năm 1603 1868. B. Từ năm 1803 1868.Doc24.vnC. Từ năm 1603 1686. D. Từ năm 1603 1886. Câu 14: Phe Liên minh trong chiến tranh thế giới thứ nhất được thành lập năm nào? Gồmnhững nước nào? A. Năm 1882, gồm: Đức, Áo Hung, Italia B. Năm 1907, gồm: Anh, Pháp, Nga C. Năm 1907, gồm: Anh, Pháp, Nga, Mĩ D. Năm 1882, gồm: Đức, Áo Hung Câu 15: Trong các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam pu chia,cuộc khởi nghĩa nào thể hiện có sự giúp đỡ, phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam? A. Pu côm bô. B. cha xoa C. Khởi nghĩa Si vô tha và Pu côm bô. D. Si vô tha Câu 16: Tháng 1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời có tên gọi là: A. Trung quốc Liên minh hội. B. Đảng dân chủ tư sản Trung Quốc. C. Trung quốc Đồng minh hội. D. Đảng dân chủ tư sản kiểu mới Trung Quốc. Câu 17: Mĩ chính thức đưa 65 vạn quân đổ bộ vào châu Âu thời gian nào? A. Tháng 7/1918 B. Tháng 5/1918 C. Tháng 6/1918 D. Tháng 3/1918 Câu 18: Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Đế quốc và phong kiến của nhân dânTrung Quốc cuối thế kỉ XIX là: A. Cách mạng Tân Hợi. B. Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc. C. Phong trào Duy tân. D. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn Câu 19: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là? A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt. C. Chủ nghĩa quân phiệt và hiếu chiến. D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến. Câu 20: Hiện nay, đất nước Trung Quốc theo chế độ gì? A. Quân chủ lập hiến B. Quân chủ chuyên chế C. Tư bản chủ nghĩa D. Xã hội chủ nghĩa II. Câu hỏi tự luận (5 điểm). Câu 1. (2 điểm) Hãy trình bày nội dung cải cách Minh Trị (1868) Nhật Bản và choDoc24.vnbiết nguyên nhân thành công của cuộc cải cách này? Câu 2. (2 điểm) Hoàn thành bảng thống kê sau, qua đó rút ra tính chất của sự kiện này?Giải thích tại sao có tính chất đó?Thời gian Chiến sự2/19174/191711/19173/19189/11/191811/11/1918ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KÌ MÔN LỊCH SỬ LỚP 11Trắc nghiệmDoc24.vn1. D2. D3. B4. 5. A6. C7. D8. 9. A10. C11. D12. 13. A14. A15. C16. 17. A18. B19. B20. DTự luậnCâu 1- Chính trị Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, ban hành hiến pháp mới 1889 thiết lập chế độ .Quân chủ lập hiến. Ban bố quyền bình đẳng giữa các công dân… 0,5- Kinh tế Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của phong kiến, thực hiện cải cách theo hướngTBCN, thống nhất thị trường, tiền tệ, đo lường. 0,5- Quân sự Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương tây, công nghiệp quânsự được chú trọng. 0,5- Giáo dục, văn hóa Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học– kỹ thuật, cử học sinh đi du học nước ngoài. 0,5* Cuộc cải cách của Minh Trị thành công là vì: Người đề xướng cải cách (Minh Trị) là người có thực quyền tối cao. 0,25- Cuộc cải cách được nhân dân ủng hộ, nhất là tầng lớp võ sỹ Sa mu rai và tầng lớp quýtộc Đai mi ô. 0,25Câu 2Thời gian Chiến sự Điểm2/1917 Cách mạng dân chủ tư sản Nga thành công. Chính phủ tư sản lâmthời vẫn 0,25 theo đuổi chiến tranh 0,254/1917 Mĩ tuyên chiến với Đức, tham gia chiến tranh đứng về phe Hiệpước. Chiến sự diễn ra trên hai mặt trận Đông Tây. Hai bên vàothế cầm cự. 0,2511/1917 Cách mạng tháng Mười Nga thành công. Chính phủ Xô Viết đượcthành lập 0,253/1918 Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc. 0,259/11/1918 Cách mạng Đức bùng nổ. Nên quân chủ Đức bị sụp đổ. 0,2511/11/1918 Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh kết thúc. 0,25- Tính chất: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918) là cuộc chiến tranh đế 0,25Doc24.vnquốc phi nghĩa. Giải thích: Vì đây là cuộc chiến thực sự do các nước đế quốc gây ra, nhằmxâm lược, cướp đoạt thuộc địa, lãnh thổ của nhau, nó đã gây nên những hậu quảhết sức nặng nề đè lên đời sống nhân dân lao động các nước tham chiến và nhândân lao động thuộc địa. 0,75Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.