Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề khảo sát chất lượng địa lí lớp 8

83e59b55e1223357f151db4ca372bce2
Gửi bởi: ngọc nguyễn 2 tháng 8 2018 lúc 17:41:39 | Được cập nhật: 13 tháng 5 lúc 11:16:58 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 498 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA KSCL SINH ỌMÔN CH 8Ị ỬTH GIAN 45 phút (Không th gian phát )ể ềI. TR NGHI M: (3đi m)ể Khoanh tron câu tr đúng nh t, câu đúng 0,25 đi ma ểCâu 1/ Vì sao th dân Pháp xâm ta ?ự ượ ướA Vì Vi Nam giàu tài nguyên,ch phong ki suy uệ ếB Vì Vi Nam ng ng đôngệ ườC Vì Vi Nam có vùng bi giàu tài nguyênệ ểD Pháp mu tiêu di nhà Nguy nố ễCâu 2/ Ngày 5-6-1862 tri đình nhà Nguy kí Pháp Hi c:ề ướA Giáp Tu tấ .Nhâm Tu tấ Hác-măng Pa-t -n tơ ốCâu 3/ Khi th dân Pháp đánh kì th hai quân ta do ai ch huy ?ự ỉA Nguy Tri Ph ngễ ươ Tôn Th Thuy tấ Hoàng Di uệ Nguy ThôngễCâu 4/ Ng anh hùng đã lãnh nghĩa quân cháy tàu Pháp trên sông Vàm ươ ộC Đông là:ỏA Tr ng nhươ Nguy Trung Tr cễ Nguy Tri Ph ngễ ươ Tr ng ươQuy nềCâu 5/ Vì sao Hoàng Hoa Thám ngh gi ng hoa th dân Pháp ?ề ựA ng suy uự ượ ếB Pháp quá nhạC ng ng,tích tr ng th c,rèn đúc vũ khíể ượ ươ ựD Hòa toàn ngể ượCâu 6/ Chi ngế ươ ượ ban hành vào:A 5-7-1885 5-7-1883 13-7-1883 13-7-1885Câu 7/ sao các quan i,sĩ phu ngh cách ?ạ aA Xu phát lòng yêu c,th ng dânấ ướ ươ Mu tri đình tr ng ượ ọd ngụC Mang ích cho mìnhạ Mu ti ngố ếCâu 8/ tiêu tranh phong trào ng là gì ?ụ ươ quy nông dânả quy aả ch Giúp vua choáng phaùp quy th ng ươnhân II/PH LU (12 đi m)Ầ ểCâu Vì sao nói cu kh nghĩa ng Khê là cu kh nghĩa tiêu bi nh trong phong ươ ấtrào ng (ầ ươ đi m)ểCâu 5: Nh ng nguyên nhân nào th tri đình nhà Nguy trong cu ộkháng chi ch ng th dân Pháp đi m)ểCâu đi m):ểEm có nh xét gì các phong trào vũ trang ch ng Pháp nhân dân ta cu TKậ ốXIX Vì sao các phong trào tranh nhân dân ta cu TK th ?ấ ạCâu đi m):ểTrào cách duy tân Vi Nam cu th XIX ra trong hoàn như ảnào? Nêu nh ng dung chính các ngh cách? Nh xét nh ng tíchữ ặc c, ch qu nghĩa các ngh cách đó?ự ảH NG CH ƯỚ ẤMÔN: CH ỬA. PH NẦ TR NGHI M:Ắ (8 đi m) (M câu tr đúng 1,0 đi m)ể ượ ểCâu 8A CCÂU DUNG TR IỘ ĐI MỂ1 Vì th gian cu kh nghĩa kéo dài nh tờ bàn ng nị ớ- Nghĩa quân đã ch súng tr ng theo ki ượ ườ ủPháp- Th ng tr n.ắ ượ -Do ng không đúng n.ườ ướ ắ-Nhà Nguy không quy tâm ch ng gi c.ễ ặ-Nhà Nguy đàn áp phong trào kháng chi nhân dân.ễ ủ-Do ng ch hòa,trang thi chi kém…ư ưở ấ345