Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề HSG cấp tỉnh và tuyển sinh vào 10 Chuyên môn Sinh học

32c659a2f13c516a726ebcc7d3c76d5b
Gửi bởi: Võ Hoàng 26 tháng 12 2017 lúc 6:54:32 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 14:51:27 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 419 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng C«ngGi ªn tr THCS §µo TÝ Tr in h– Nam §Þnh§ Ön (ZALO) li ªn Ö:01 43 71 12MíiTuyÓn tËp c¸c ®Ò thich sinh ái Ønh khèi líp µtuy inh líp 10 tr ng thpt chuyªnM«nsinhhäc“ Gåm 111 ®Ò chän nh giái cÊpt íp vµ 112 ®Ò thi yÓn nh µol 10 tr TH ch yªn chän vµ s¾pxÕp eo ng tõ häc 20 -2012 ®Õn 20 201 7”T µnh c«ng lµ ét hµnh tr×nh kh«ng ph ®Õn!Trªn con êng thµnh c«ng kh«ng cã Êu ©n ñang êi êi biÕng!TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häclêi nãi ®ÇuH ng m, Sở giáo cụ oạ ác nh th nh tr ng cướ tổ cứ kỳ ic nọ sinh gi iỏ cấ nh ho cọ sinh kh iố pớ tr ngườ kỳ thi tuy nể nh pớ 10tr ng ườ huy ác môn cọ nh :ư n, Vậ ý, họ nh họ Ng Vănữ ng ,ữ chịs ,ử Đaị lý, in họ iớ nh ngữ môn cọ nh họ Vậ lý, họ Ng Vănữ go ngữ thìtừ tr cướ iớ tr th tr ngị ườ sá đã sá ng tuy nể tuy nể nọ ềthi cọ sinh gi iỏ thi tuy nể sinh pớ 10 tr ngườ hu nh ngư iớ bộ môn inhh cọ thì sá ng iạ hi m. vậ nố sá Tu pậ ác đề nọ si hgi iỏ pấ nỉ iố pớ yể si ào pớ 10 trường THPT hu yê Môn đcượbiên oạ và nh mả đíụ h:­ iúp ho sinh giáo iên gi ngả bộ môn nh cọ đcượ nhìnchính ác to di nệ ngướ ra đề thi môn nh tr ng kỳ thi nọ cọ sinh gi iỏ cấ nhkh pớ tr ngườ thiỳ tuy nể sinh pớ 10 trườ huy aủ ác nhỉ thànhp trố nước .­ iúp ho sinh áo iên gi ngả bộ nh cọ thêm đcượ ngu nồ tưliệu kh oả uữ ích ng quá ình cọ y. đó góp ng tl ngượ cọ bộ môn, quả ca ong kỳ thi nọ cọ sinh gi iỏ cấ nh kỳ thi tuy nể sinhv pớ 10 aủ ác tr ngườ huy .C nố sá 223 thi mồ n: Ph 111ồ thi nọ inh gi iỏ cấ pt nh từ cọ 2011 2012 cọ 2015 2016 hầ 112ồ đề thi tuy nể sinh pớ 10t ngườ huy từ cọ 2011 2012 cọ 2016 20 ác đề thi tr ng nố sá hn đcượ tác giả m, nọ cọ từ nhi uề nh hác nh như từ đngồ nghiệ từ We bsi ec aủ Sở giáo cụ tạ trừ ng ht p:// ww. deth iolet. nhi uề We bsi khá đó ónh thi tác giả uư đư đáp án ng ướ nẫ m, nh ng ũng nh ngữ đề thi tácgiả không mầ đc ượ đáp án ng ướ m. iớ nh ngữ đề thi đáp án ngướ nc m, tác giả giữ nguy đáp án thang đi để ác cọ sinh quý th yầ thể th yấ àvậ ng đcượ trả iờ ho đi mể điố iớ iỗ đnơ ki th cế tr ng đề th iớ ngữ đề thikhông đáp án thì ác cọ sinh quý th yầ thể tự gi iả ngủ ki nế thứ kĩnăng và ngươ háp gi i..ảV vai trò là giáo viên tr ti gi ng y, ng đi tuy HSG thi huy n,ớ ưỡ ệc nh và luy thi vào 10 tr ng THPT chuyên môn Sinh THCS, tác gi th cu sáchấ ườ ốs là tài li tham kh ích cho các em sinh yêu thích môn Sinh và giáo viên môn Sinhẽ ạh các tr ng THCS, đc bi ích nh ng em sinh và quý th cô tham gia iọ ườ ồd ng, luy thi sinh gi huy n, nh và luy thi vào 10 kh chuyên môn Sinh cưỡ ọc các tr ng THPT chuyên. Ngoài ra cu sách cũng là tài li tham kh cho sinh viên giáoủ ườ ốsinh chuyên nghành ph Sinh các tr ng Cao đng và Đi c.ư ườ ọM dù đã ng m, ch c, biên so nh ng cu sách khó tránh kh nh ngặ ữthi sót, tác gi mong nh đc đóng góp ki quý đng nghi và các em sinh đế ượ ểl xu sau đc hoàn ch nh n. Nhân đây, tác gi cũng bày lòng chân thành quýầ ượ ớđng nghi đang công tác trong ngành giáo c, nh ng em sinh đã đa thi lên Internet và banồ ềqu tr trang http:// www. dethi.violet. vn.ả ịChúc các em sinh và quý th cô đt đc nhi thành tích cao trong quá trình vàọ ượ ậgi ng khi khai thác, ng cu sách này. ki đóng góp quý th cô và các em xin vuiả ầlòng liên tác gi theo đa ch email: [email protected] Tác gi trân tr ng n!ả ơNg tuy ch và biên so n: ườ Nguy Văn CôngễC nhân khoa chuyên ngành ph Sinh Đi ph Hà 2ử ộGiáo viên lãnh đi tuy HSG môn Sinh tr ng THCS Đào Tích CLC Tr Ninh Nam Đnhộ ườ ịGV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh2TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häcNAM ĐNHỊNgày 17 tháng năm 2016M CỤ ỤSTT ĐÁP ÁNỀ TRANGPHÇN I. C¸C §Ò THI CHäN HäC SINH GiáI CÊP TØNHI Năm 2011 2012ọ1 HSG Nam Đnh chính th cị 72 HSG Qu ng Ninh ng chính th cả 113 HSG ng chính th cả ươ 12 154 HSG Ngh An ng chính th cệ 16 185 HSG Ngh An ng chính th cệ 19 216 HSG Vĩnh Phúc chính th cề 22 247 HSG Thái Bình chính th cề 25 288 HSG Ninh chính th cắ 29 329 HSG Gia Lai chính th cề 33 3510 HSG Gia Lai bề 36 11 HSG Cà Mau chính th cề 3712 HSG Long An chính th cề 38 4013 HSG Qu ng Tr chính th cả 4114 HSG Lâm Đng chính th cồ 42 4315 HSG Ninh Thu chính th cậ 4416 HSG Ti Giang chính th cề 45 4817 HSG Qu ng Bình chính th cả 4918 HSG Đi Biên chính th cệ 50 5319 HSG Thanh Hoá chính th cề 54 5720 HSG Kiên Giang chính th cề 58 6121 HSG Ninh Bình chính th cề 62 6422 HSG Qu ng Ninh ng chính th cả 65 6923 HSG Liêu ng chính th cạ 70 7324 HSG Liêu ng chính th cạ 74 7725 HSG Sóc Trăng chính th cề 78 8026 HSG Tre chính th cế 81 8327 HSG Đng Tháp chính th cồ 84 8628 HSG Hà chính th cộ 87 8829 HSG La chính th cơ 89 90II Năm 2012 2013ọ30 HSG Thái Bình chính th cề 91 9531 HSG Qu ng Bình chính th cả 96 9832 HSG Khánh Hoà chính th cề 9933 HSG Giang chính th cắ 100 10434 HSG Hà chính th cộ 105 109GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh3TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häc35 HSG Thanh Hoá chính th cề 110 11336 HSG Thanh Hoá bề 114 11837 HSG Nam Đnh chính th cị 119 12438 HSG Vĩnh Phúc chính th cề 125 12739 HSG Bình Thu chính th cậ 128 13140 HSG Ngh An ng chính th cệ 132 13341 HSG Ninh Bình chính th cề 134 13742 HSG Kiên Giang chính th cề 138 14143 HSG ng chính th cả ươ 142 14444 HSG Long An chính th cề 145 14845 HSG Ninh Thu chính th cậ 14946 HSG Qu ng Ninh ng chính th cả 150 15347 HSG Qu ng Ninh ng chính th cả 154 15648 HSG Bình Đnh chính th cị 15749 HSG Bình Ph chính th cướ 15850 HSG Tre chính th cế 159 16151 HSG Cà Mau chính th cề 16252 HSG An Giang chính th cề 16353 HSG Đng Tháp chính th cồ 164 16654 HSG Gia Lai chính th cề 16755 HSG Hòa Bình chính th cề 16856 HSG Tây Ninh chính th cề 169 17157 HSG Lâm Đng chính th cồ 172 173III Năm 2013 2014ọ58 HSG ng chính th cả ươ 174 17659 HSG Long An chính th cề 177 18060 HSG Nam Đnh chính th cị 181 18561 HSG Ninh Thu chính th cậ 18662 HSG Qu ng Bình chính th cả 187 19063 HSG Qu ng Tr chính th cả 191 19364 HSG Thanh Hóa chính th cề 194 19765 HSG Vĩnh Phúc chính th cề 198 20166 HSG Ninh Bình chính th cề 202 20567 HSG Phú Th chính th cọ 206 20868 HSG Qu ng Nam chính th cả 20969 HSG Thái Bình chính th cề 21070 HSG Bình Ph chính th cướ 21171 HSG Bình Thu chính th cậ 212 21572 HSG Giang chính th cậ 216 21773 HSG Kiên Giang chính th cề 218 22074 HSG Ti Giang chính th cề 221 22675 HSG Lâm Đng chính th cồ 22776 HSG Hà chính th cộ 228 23377 HSG Bình Ph chính th cướ 23478 HSG Đng Nai chính th cồ 235 237IV Năm 2014 2015ọ79 HSG Hà Nam chính th cề 238 23980 HSG Long An chính th cề 240 24581 HSG Ninh Thu chính th cậ 246 24782 HSG Qu ng Bình chính th cả 248 251GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh4TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häc83 HSG Thanh Hóa chính th cề 252 25684 HSG Thanh Hóa bề 257 26185 HSG Vĩnh Phúc chính th cề 262 26486 HSG Nam Đnh chính th cị 265 27087 HSG Nam Đnh bị 271 27688 HSG Kiên Giang chính th cề 277 28089 HSG Đng Nai chính th cồ 281 28290 HSG Tây Ninh chính th cề 283 28491 HSG ng chính th cả ươ 285 28792 HSG Ngh An ng chính th cệ 288 29193 HSG Ngh An ng chính th cệ 292 29494 HSG Qu ng Bình chính th cả 295 29895 HSG Vĩnh Phúc chính th cề 299 30196 HSG Hà chính th cộ 302 30897 HSG Đng Tháp chính th cồ 309 31498 HSG Kiên Giang chính th cề 315 31899 HSG Ti Giang chính th cề 319 321V Năm 2015 2016ọ100 HSG Băc Ninh chính th cề 322 327101 HSG ng chính th cả ươ 328 331102 HSG nam Đnh chính th cị 332 338103 HSG Phú Th chính th cọ 339 361104 HSG Qu ng Bình chính th cả 362 365105 HSG Thái Nguyên chính th cề 366 370106 HSG TP Chí Minh chính th cồ 371 376107 HSG Long An chính th cề 377 381108 HSG Kiên Giang chính th cề 382109 HSG Vĩnh Phúc chính th cề 383 386110 HSG Hà chính th cộ 387 388111 HSG Ngh An ng chính th cệ 389 393PHÇN II. C¸C §Ò THI TUYÓN SINH VµO LíP 10 THPT CHUY£NVI Năm 2011 2012ọ112 Chuyên Đi khoa nhiên Đi Qu gia Hà chính th cạ 394 398113 Chuyên Đi ph Hà chính th cạ 399 401114 Chuyên Hùng ng Phú Th chính th cươ 402 404115 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cộ 405 408116 Chuyên ng Yên chính th cư 409 412117 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 413118 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh chính th cồ 414 417119 Chuyên Phòng chính th cả 418120 Chuyên Lê Quý Đôn Qu ng Tr chính th cả 419121 Chuyên Vĩnh Phúc chính th cề 420 422122 Chuyên Qu ng Nam chính th cả 423123 Chuyên Liêu chính th cạ 424 426124 Chuyên Cao ng chính th cằ 427125 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cố 428 430126 Chuyên Tr ng Đo Bình Thu chính th cầ 431 433127 Chuyên Đng Tháp chính th cồ 434 436128 Chuyên Ti Giang chính th cề 437 440129 Chuyên Hu nh Đt Kiên Giang chính th cỳ 441 443GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh5TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häc130 Chuyên ng Văn Ninh Bình chính th cươ 444 446131 Chuyên Long An chính th cề 447 449132 Chuyên Long An bề 450 452133 Chuyên Qu ng Nam chính th cả 453134 Chuyên Ninh chính th cắ 454 457135 Chuyên Tr ng Đo Bình Thu chính th cầ 458 460136 PTNK Đi Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 461137 Chuyên Gia Lai chính th cề 462 464138 Chuyên Gia Lai bề 465139 Chuyên Lam Thanh Hóa chính th cơ 466 469140 Chuyên Đăklăk chính th cề 470VII Năm 2012 2013ọ141 Chuyên Gia Lai chính th cề 471 473142 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 474 476143 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cộ 477 480144 Chuyên Phan Châu Ngh An bộ 481145 Chuyên Phú Yên chính th cề 482 485146 Chuyên Long An chính th cề 486 488147 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh chính th cồ 489 491148 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh bồ 492 494149 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 495 499150 Chuyên Ti Giang chính th cề 500 504151 Chuyên Hu nh Đt Kiên Giang chính th cỳ 505 507152 Chuyên Đng Tháp chính th cồ 508 510153 Chuyên ng Văn Ninh Bình chính th cươ 511 514154 Chuyên Long An bề 515 517155 Chuyên Qu ng Bình chính th cả 518 521156 Chuyên Liêu NV1 chính th cạ 522 524157 Chuyên Liêu NV2 chính th cạ 525 527158 Chuyên Qu Th Thiên Hu chính th cố 528 530159 Chuyên Đi ph Hà chính th cạ 531160 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cạ 532 535161 Chuyên Đi khoa nhiên Đi Quóc gia Hà chính th cạ 536 539162 PTNK Đi Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 540 541163 Chuyên Lam Thanh Hóa chính th cơ 542 546164 Chuyên ĐăkLăk chính th cề 547VIII Năm 2013 2014ọ165 Chuyên Phòng chính th cả 548 550166 Chuyên Phòng bả 551 553167 Chuyên ng Văn Ninh Bình chính th cươ 554 556168 Chuyên Long An chính th cề 557 561169 Chuyên Qu ng Tr chính th cả 562 563170 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh chính th cồ 564 568171 Chuyên ng Văn Chánh Phú Yên chính th cươ 569 571172 Chuyên Đng Tháp chính th cồ 572 575173 Chuyên Tây Ninh chính th cề 576 578174 Chuyên Vĩnh Phúc chính th cề 579 581175 Chuyên Ninh chính th cắ 582 585176 Chuyên Qu ng Bình chính th cả 586 590GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh6TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häc177 Chuyên Long Qu ng Ninh chính th cạ 591 593178 Chuyên Đi khoa nhiên Đi Qu gia Hà chính th cạ 594 598179 PTNK Đi Qu gia TP Chí Minh chính th cạ 599180 Chuyên Hu nh Đt Kiên Giang chính th cỳ 600 602181 Chuyên Khánh Hòa chính th cề 603 606182 Chuyên Hà Nam chính th cề 607 610183 Chuyên Hà Nam bề 611 613184 Chuyên Ti Giang chính th cề 614 618185 Chuyên Lam Thanh Hóa chính th cơ 619 622186 Chuyên Đăk Lăk chính th cề 623IX Năm 2014 2015ọ187 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh chính th cồ 624 627188 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh bồ 628 630189 Chuyên Phan Châu Ngh An chính th cộ 631 634190 Chuyên Long An chính th cề 635 638191 Chuyên Qu ng Bình chính th cả 639 643192 Chuyên Đi khoa nhiên Đi Qu gia Hà chính th cạ 644 650193 Chuyên Hu nh Đt Kiên Giang chính th 651 654194 Chuyên Đi ph Hà chính th cạ 655195 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 656 658196 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 659197 Chuyên Ti Giang chính th cề 660 664198 Chuyên Đng Tháp chính th cồ 665 668199 Chuyên Đăk Lăk chính th cề 669200 Chuyên Đi Vinh chính th cạ 670 673X Năm 2015 2016ọ201 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh chính th cồ 674 679202 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh bồ 680 684203 Chuyên Thái Bình chính th cề 685 687204 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 688 692205 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 693 695206 Chuyên Long An chính th cề 696 697207 Chuyên Kiên Giang chính th cề 698 702208 thi tuy sinh vào các tr ng THPT chuyên Hà chính th cỳ ườ 703 704209 Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa chính th 705 709210 Chuyên Đi Vinh chính th cạ 710 712211 Chuyên Đng Tháp chính th cồ 713 716XI Năm 2016 2017ọ212 Chuyên Nguy Trãi ng chính th cễ ươ 717 720213 Chuyên Lê ng Phong Nam Đnh chính th cồ 721 726214 Chuyên Thái Nguyên chính th cề 727 731215 Chuyên Thái Nguyên thi thề 732 736216 Chuyên Hoàng Văn Th Hòa Bình chính th cụ 737 738217 Chuyên Ph Hà chính th cư 739 742218 Chuyên Bình Đnh chính th cị 743219 Chuyên Tre chính th cế 744220 thi tuy sinh vào các tr ng THPT Chuyên TP Chí Minh chính th cỳ ườ 745 748221 thi tuy sinh vào các tr ng THPT chuyên Hà chính th cỳ ườ 749 750222 Chuyên Bà Vũng Tàu chính th cị 751 752223 Chuyên Long An chính th cề 753 757GV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh7TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häc(Q µo nh Çu d¹ng b¶n pc hu vµ Êy tèt khuy m·i ®Ò ®¸p ¸n d¹ng wo dtù vµ 01 chuyªn ®Ò liªn quan ®Õn ch ¬ng tr×nh båi ìng HSGSinh d¹ng word qua ma oÆc ®i i01243771012, áa íi ®Ó quý «t am )M hình nh minh cho qu trong công tác ng HSGộ ưỡmà th trò chúng tôi đã đt đc trong năm tr (m trongầ ượ ướ ộnh ng lí do đt đc qu này là vi th trò chúng tôi đã khai thácữ ượ ầvà ng li trong các cu sách…)ử ốGV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh8TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häcGV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh9TuyÓn tËp ®Ò thi HSG cÊp tØnh khèi líp vµ tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT chuyªn –M«n Sinh häcGV biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng §iÖn tho¹i 01243771012 Tr êng THCS §µo TÝch Trùc Ninh -Nam §Þnh10