Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn toán học 12 (7)

faa9d50e0c3b9a20b2df5790b7522a8a
Gửi bởi: Võ Hoàng 21 tháng 4 2018 lúc 23:05:03 | Được cập nhật: hôm qua lúc 3:23:44 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 485 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT HOÀ BÌNHỞĐ chính th cề KỲ THI TUY SINH VÀO 10 NĂM 2012 2013Ể ỌTR NG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THƯỜ ỤĐ THI MÔN TOÁN TINỀTh gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ể ềĐ thi có 01 trangề ồBài (2 đi m). Cho bi th ứ10 13 1x xAx x- += ++ -a) Tìm đi ki bi th có nghĩa.ề ứb) Rút bi th A.ọ ức) Tìm giá tr nh bi th A.ị ứBài (2 đi m). Cho ph ng trìnhươ 2(2 5) 022m mx+ (1) (m là tham ).ốa) Tìm ph ng trình có nghi kép.ể ươ ệb) Tìm ph ng trình (1) có hai nghi ươ ệ1 ;x th mãn ỏ1 25 113xx- Bài (3 đi m).ể1) Gi ph ng trình ươ22 7( 1)( 033)x xx++--=- .2) Cho hàm ố4y mx m= (m là tham ). Tìm th hàm tr tung vàố ụtr hoành tam giác có di tích ng 1.ụ ằ3) Cho tam giác ABC vuông có ạ5 13AB cm BC cm= là tâm ng tròn iọ ườ ộti tam giác ABC. Qua MN song song BC ớ,()AB NMACÎ Tính chu vi tam giácAMN.Bài (2 đi m). Cho tam giác ABC có µµ090C B< ng cao AH và trung tuy AM.ườ ếa) Ch ng minh ng ế·090BAC= thì ··BAH MAC= .b) ế··BAH MAC= thì tam giác ABC có vuông không, sao?ạBài (1 đi m).ể Tìm x, th mãn ỏ2 25 0y xxy y+ .H và tên thí sinh: ............................................. SBD: .............................. Phòng thi: .............Giám th (h và tên, ch ký)ọ .....................................................................................................Giám th (h và tên, ch ký)ọ ..................................................................................................... tế