Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương khảo sát chất lượng kì 2 môn tiếng anh 10

8fb500ab3eeb978ab6066f7467793e59
Gửi bởi: Võ Hoàng 12 tháng 8 2018 lúc 0:35:58 | Được cập nhật: 25 tháng 3 lúc 6:40:22 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 494 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD ĐT PHÒNGỞ ẢTR NG THPT NG HI NƯỜ ỀMÃ 01Ề KI TRA KÌ II KH 11Ề ỐNăm c: 2017 2018ọMÔN: NG VĂN ỮTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ (Đ thi 02 trang)ề ồI. PH HI (3,0 đi m)ểĐ văn sau và th hi các yêu u:ọ ầCu ng p, ta thênh thang gi cu i…th saoộ ấcu này ng quá! Ai đó nói, nh phúc không ph là đích nạ ếmà là cu hành trình. Ta có còn ti cu hành trìnhộ ộmang tên nh phúc không? Đôi lúc ta th thèm chia, thèm tạ ộtâm ng đi u, thèm thông, th hi ai đó, trái timồ ộchân thành.Ta còn thi sót nhi u, còn ch nh ng nh ta đánhế ườ ưm mình trong cái xô trong t, trong dòng ch vô và không đíchấ ậđ n. Ta thoáng nhìn quá kh nh ng vi ta đã làm, nh ng ng ta đãế ườg p, nh ng thành công ta c, nh ng thành công ta đã tr i…ặ ượ ảLâu ta không khóc, vì đong khóe mi ch ng thắ ướ ểr i. Ta ghét t. Ta ghét ph mình lau khô. Ta ghét khi taơ ướ ựkhóc, xí, ngu ch ngo vô cùng. Ta mu hét th to, mu đi th xa,ấ ậmu kêu kên ng: Cu i, ta quá!ố ỏTr nay quan, đêm xóm tr ta mình ng ng. ngư ỗngân vang lên trong cõi lòng câu th ch Th th vô thanhơ ờth ng thanh (Ti ng ng ng bây gi càng hay). Trong “Tì bà hành”,ắ ờngoài nh ng th miêu âm thanh ng ng, th tình vang lên ngónữ ừtay ng ca ch còn kho nh kh ng ng ngủ ườ ượ ặkì di ti ng đàn nh th ế(Ngu Facebook)ồCâu (1,0 đi m):ể Ch ra ph ng th bi chính trong văn trên?ỉ ươ ảCâu (1,0 đi m):ể Hãy gi thích ng vì sao nói: nh phúc không ph iạ ảlà đích mà là cu hành trình?ộ ộCâu (1,0 đi m):ể Anh/ch thích cu ng nh th nào? Êm ,ềph ng ng hay đua chen, tranh u?ẳ ấII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểC nh anh/ch đo th sau:ả ơTôi mu ng điố Cho màu ng nh từ ấTôi mu bu gió iố ạCho ng ng bay điươ ừC ong này đây tu tháng tủ ướ ậNày đây hoa ng xanh rìủ ộNày đây lá cành ph ph tủ ấC anh này đây khúc tình siủ ếVà này đây ánh sáng ch hàng miớM bu th Vui ng gõ aỗ ửTháng Giêng ngon nh môi n!ư ầTôi sung ng. Nh ng vàng aướ ửTôi không ch ng hoài xuân.ờ ớ(Trích: vàngộ Xuân Di u, Ng Văn 11, 2, NXB GD)ệ ậ----- ----ếThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gìượ ảthêm. và tên thí sinh: ..........................................; báo ốdanh: ...................................S GD ĐT PHÒNGỞ ẢTR NG THPT NG HI NƯỜ ỀMÃ 02Ề KI TRA KÌ II KH 11Ề ỐNăm c: 2017 2018ọMÔN: NG VĂN ỮTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ (Đ thi 02 trang)ề ồI. PH HI (3,0 đi m)ểĐ văn sau và th hi các yêu u:ọ ầTôi đã bi t... nói iắ ốThu nh tôi ng, ph ng trung th không trá iở ượ ớb thân mình và ng vì đó là con ng duy nh ki ng i.ả ườ ườ ườKhi đó, tôi ch hi th nào là trung th c, th nào là trá mà ch bi tư ếr ng nh ng hành ng nào tôi làm lòng ng n, khen làằ ườ ượngoan ngoãn thì là nh ng hành ng trung th c. Nh ng hôm, tôiấ ộđã bi th trong nh ng khen y. Tôi bi nói i, nh ng iắ ờnói chân thành nh mình.ố ờTôi có ng quanh năm lênh đênh trên con tàu nh đã cũ, đi câuườ ỏm c, đánh cá trên bi n, vào tháng tr li vài ngày. n, anhự ầđi bi và th ti thay ng khi bi ng i. Nhà anh chể ỉcòn ng già u. Vì quá lo ng cho con trai, nh tim tái phát khi nườ ếbà ph vào vi trong tình tr ng hôn mê. Khi đó gió bi gào thét i. Cácả ộbác sĩ quy nh ph ngay nh ng không th ti hành ca trongế ôlúc bà lâm vào tình tr ng hôn mê, suy ki tinh th hoàn toàn. Trongẹ ầnh ng lúc nh táo ng ng i, bà th thào bão đã tan ch a, con trai bàữ ưđã ch a? Khi đó có ng làng bên đã cho bi tìm th nh conề ườ ỡtàu nhà bà vào bi n. Bà các bác sĩ nh ng không ai tr i. ờTôi ng đó và th khi trung th cho bà nghe ng nứ ơbão kh ng khi m. kéo dài vài ngày thôi, con tàu đã sóng xôủ ỡvài nh vào con trai bà (b thân tôi) không bi ph ra sao.ả ậCác bác sĩ không tôi. Câu chuy tôi đã đánh nh ng cị ứl yêu bà. Bà nh và thi đi. Bác sĩ đành bó tay. Tôi tình cự ờph ph ghê mà su tôi không tha th cho mình. Sau khiạ ứtan bão ng tôi ng sót tr do chi tàu khác u. Anh khôngườ ứtrách tôi mà ch bên khóc trung th ngu ng đã vôỉ ốtình khi tôi ph ph sai kh ng khi p…ế ế(Theo ng pố xìtrum. net)Câu (1,0 đi m):ể Ch ra ph ng th bi văn n?ỉ ươ ảCâu đi mể ): Anh/ch nh xét gì hành ng nhân tôi khi nóicho bà đang bi tin bão và con trai bà?ẹ ủCâu (1,0 đi m):ể Anh/ch hi nh th nào câu nói: “ị nói iộ ốtrong tình yêu có th ng và nói th phũ phàng có th gi tể ườ ếng i”?ườII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểC nh anh/ch bài th Chi (M )ề Chí Minh.ồ ỘQuy đi quy lâm túc th ,ệ ụCô vân thiên không;ạ ộS hôn thi ma bao túc,ế ữBao túc ma hoàn lô dĩ ng.ồ(Chim ng tìm cây ng ủChòm mây trôi ng trên ng không;ẻ ầThi xóm núi xay ngôế ữNgô xay xong, lò than đã )ừ ỏ( (Chi i)ộ Chí Minh, Ng Văn 11, 2, NXBGD)ồ ậ----- ----ếThí sinh không ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gìượ ảthêm. và tên thí sinh: ..........................................; báoọ ốdanh: ...................................