Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia của trường ng thị minh khai môn vật lý gồm 12 mã đề

ad254bd115c6d998d0d04c0311f6e552
Gửi bởi: hoangkyanh0109 25 tháng 3 2017 lúc 22:59 | Được cập nhật: 22 tháng 5 lúc 15:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAIĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM HỌC: 2016- 2017, MÔN: VẬT LÍMÃ ĐỀ 001 MÃ ĐỀ 002 MÃ ĐỀ 003 MÃ ĐỀ 004 MÃ ĐỀ 005 MÃ ĐỀ 006C âu ápán âu ápán âu ápán âu ápán âu ápán âu ápán1 B2 D3 C4 C5 C6 B7 D8 A9 A10 10 10 10 10 10 B11 11 11 11 11 11 C12 12 12 12 12 12 A13 13 13 13 13 13 A14 14 14 14 14 14 B15 15 15 15 15 15 D16 16 16 16 16 16 B17 17 17 17 17 17 A18 18 18 18 18 18 D19 19 19 19 19 19 B20 20 20 20 20 20 B21 21 21 21 21 21 A22 22 22 22 22 22 D23 23 23 23 23 23 D24 24 24 24 24 24 C25 25 25 25 25 25 A26 26 26 26 26 26 D27 27 27 27 27 27 B28 28 28 28 28 28 A29 29 29 29 29 29 C30 30 30 30 30 30 C31 31 31 31 31 31 C32 32 32 32 32 32 D33 33 33 33 33 33 B34 34 34 34 34 34 D35 35 35 35 35 35 A36 36 36 36 36 36 D37 37 37 37 37 37 A38 38 38 38 38 38 C39 39 39 39 39 39 B40 40 40 40 40 40 CSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAIĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM HỌC: 2016- 2017, MÔN: VẬT LÍMÃ ĐỀ 007 MÃ ĐỀ 008 MÃ ĐỀ 009 MÃ ĐỀ 010 MÃ ĐỀ 011 MÃ ĐỀ 012C âu ápán âu ápán âu ápán âu ápán âu ápán âu ápán1 D2 C3 D4 C5 C6 C7 A8 A9 B10 10 10 10 10 10 C11 11 11 11 11 11 C12 12 12 12 12 12 A13 13 13 13 13 13 A14 14 14 14 14 14 D15 15 15 15 15 15 C16 16 16 16 16 16 B17 17 17 17 17 17 D18 18 18 18 18 18 C19 19 19 19 19 19 D20 20 20 20 20 20 A21 21 21 21 21 21 A22 22 22 22 22 22 D23 23 23 23 23 23 A24 24 24 24 24 24 D25 25 25 25 25 25 B26 26 26 26 26 26 A27 27 27 27 27 27 C28 28 28 28 28 28 C29 29 29 29 29 29 A30 30 30 30 30 30 B31 31 31 31 31 31 B32 32 32 32 32 32 B33 33 33 33 33 33 B34 34 34 34 34 34 A35 35 35 35 35 35 B36 36 36 36 36 36 D37 37 37 37 37 37 D38 38 38 38 38 38 B39 39 39 39 39 39 B40 40 40 40 40 40