Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT môn Ngữ Văn

61d1408fa5b2f1e305c57fd3ab605393
Gửi bởi: hoangkyanh0109 25 tháng 6 2017 lúc 4:07 | Được cập nhật: 3 tháng 5 lúc 18:10 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 331 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤ VÀ ĐÀO TẠ ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌ PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: NGỮ VĂN ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM (Đáp án Thang điểm gồm có 02 trang) Phần Câu Nộ dung Điểm ĐỌ HIỂU 3.0 Chỉ ra được phương thức biểu đạt chính: nghị luận/ phương thức nghị luận. 0.5 Theo tác giả, thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ; là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó... 0.5 Nhận xét được đó là những hành vi tưởng như bình thường nhưng có nghĩa trong đời sống; thể hiện sự thấu cảm, chia sẻ;... 1.0 Nêu rõ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình; lí giải hợp lí, thuyết phục về mối quan hệ giữa lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. 1.0 II LÀM VĂN 7.0 Trình bày suy nghĩ về nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống 2.0 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn Thí sinh có thể trình bày đoạ văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặ song hành. 0.25 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống. 0.25 c. Triển khai vấn đề nghị luận Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấ đề nghị luậ theo nhiề cách nhưng cần làm rõ nghĩa của sự thấu cảm đối với cá nhân và xã hội. Có thể theo hướng sau: Sự thấ cảm bồ đắ lòng nhân ái, giúp con người biế số ng yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm. Sự thấ cảm tạ nên mố quan hệ thân thiện giữa người với người, giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. 1.0 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo chuẩn chı́nh tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiế ng Việ t. 0.25 e. Sáng tạo Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 0.25 Cảm nhận đoạn thơ và bình luận quan niệm về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm 5.0 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận Mở bài giới thiệ được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 0.25 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận Cảm nhận đoạn thơ và bình luận quan niệm về đất nước. 0.52 c. Triển khai vấn đề nghị luận Vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Giới thiệ ngắ gọ về tác giả, tác phẩm, đoạ trı́ch 0.5 Cảm nhận đoạn thơ Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau: Về nộ dung: Đoạ trı́ ch thể hiện cảm xúc, suy tư và là sự cắt nghı̃ khái niệm đấ nước của tác giả từ nhiề phương diê ̣n. Địa lí: không gian đất nước rộ ng lớn, mênh mông mà gần gũi, thân quen; thiêng liêng mà bình dị; là nơi sinh tồ của bao thế hệ,... Li ̣ch sử: gắ với cô ̣i nguồ n, sư tiếp nố của các thế hê từ quá khứ đế hiê ̣n tạ và tương lai, làm nên đấ nước trường tồ n,... Văn hóa: gắ với những quan niệ m, phong tụ c, tậ quán,... kết tinh vẻ đẹp tâm hồn nhân dân. Về nghệ thuậ t: Đoạn trích sử dụng hiệu quả, sáng tạo thể thơ tự do, chấ liệ văn hóa và văn họ dân gian; kết hợp hài hòa giữa chất trữ tı̀ nh và chı́nh luậ n; cách cắt nghĩa khái niệm Đất Nước theo lối chiế tư ̣,... 2.0 Bình luận quan niệm về đất nước Thí sinh cần bình luận hợp lí, thuyết phục. Có thể theo hướng sau: Nguyễn Khoa Điềm quan niệm đất nước là sự tổng hợp, thống nhất các phương diện lịch sử, địa lí và văn hóa trong mối liên hệ gắn bó với đời sống nhân dân. Điều đó góp phần thể hiện tư tưởng cốt lõi của đoạn trích Đất Nước tư tưởng Đất Nước của Nhân dân. Đây là quan niệm mới mẻ, sâu sắ c, tiêu biểu cho quan niệm về đất nước trong văn họ Cách mạ ng giai đoạ 1945 1975; góp phầ thức tı̉ nh tinh thầ dân tộ thế hệ trẻ đô thị vùng tạ chiế miề Nam thời chố ng Mı̃; khơi gợ tình yêu, trách nhiệ với đấ nước của tuổi trẻ ngày nay. 1.0 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo chuẩn chı́nh tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiế ng Việ t. 0.25 e. Sáng tạo Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 0.5 TỔNG ĐIỂM: 10.0 ------------------- Hết -------------------