Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2018 môn toán 12 Mã đề 104

3e956c438ace6db18914f7b30af6a0e0
Gửi bởi: Võ Hoàng 11 tháng 10 2018 lúc 20:57:49 | Được cập nhật: 11 giờ trước (16:03:11) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 467 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÌNH HỌC

Thời gian làm bài : 90 Phút
Phần hướng dẫn trả lời câu trắc nghiệm:
Câu 1 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 2 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 3 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 4 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 5 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 6 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 7 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 8 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 9 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 10 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 11 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 12 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 13 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 14 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 15 ==> B
1

Hướng dẫn:
Câu 16 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 17 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 18 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 19 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 20 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 21 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 22 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 23 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 24 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 25 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 26 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 27 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 28 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 29 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 30 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 31 ==> B
2

Hướng dẫn:
Câu 32 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 33 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 34 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 35 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 36 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 37 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 38 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 39 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 40 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 41 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 42 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 43 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 44 ==> B
Hướng dẫn:
Câu 45 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 46 ==> C
Hướng dẫn:
Câu 47 ==> B
3

Hướng dẫn:
Câu 48 ==> D
Hướng dẫn:
Câu 49 ==> A
Hướng dẫn:
Câu 50 ==> A
Hướng dẫn:

4