Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2018 môn toán 12 Mã đề 102

63f77aa918eb2d9ec2a03bde0c7cc6b1
Gửi bởi: Võ Hoàng 11 tháng 10 2018 lúc 20:57 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 12:00 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 270 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINHĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 – NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN HÌNH HỌCThời gian làm bài : 90 Phút

Phần hướng dẫn trả lời câu trắc nghiệm:

Câu 1 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 2 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 3 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 4 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 5 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 6 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 7 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 8 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 9 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 10 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 11 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 12 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 13 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 14 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 15 ==> B

1Hướng dẫn:

Câu 16 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 17 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 18 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 19 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 20 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 21 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 22 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 23 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 24 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 25 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 26 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 27 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 28 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 29 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 30 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 31 ==> B

2Hướng dẫn:

Câu 32 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 33 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 34 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 35 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 36 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 37 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 38 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 39 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 40 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 41 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 42 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 43 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 44 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 45 ==> D

Hướng dẫn:

Câu 46 ==> B

Hướng dẫn:

Câu 47 ==> B

3Hướng dẫn:

Câu 48 ==> A

Hướng dẫn:

Câu 49 ==> C

Hướng dẫn:

Câu 50 ==> D

Hướng dẫn:4