Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA 11

ec8d29924967c75f50ae5f61e1d5dd18
Gửi bởi: Võ Hoàng 1 tháng 1 2018 lúc 5:02:46 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 16:28:35 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 578 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN KI TRA KÌ MÔN HÓA 11­2017Ề ỚI. TR NGHI M:Ắ ỆMã đề: 1321 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24ABCDMã đề: 2091 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24ABCDMã đề: 3571 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24ABCDMã đề: 4851 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCD21 22 23 24ABCDII. TỰ LUẬN:Câu 1: Mỗi pt đúng 0,5đ 4= 2đCâu 2: a) Giải theo pp bảo toàn lectron:Tính mol Nố2 0,25 mol 0,25đVi các quá trình oxi hóa, quá trình kh kim lo i, axit đt vào các bán đúng 0,25đế ứL pt, gi đúng 0,25đậ ệTính mMg 12g, mAl =13,5g 0,25đChú ý: cách gi đúng cho đa đi m.ọ ểb) Thu đc ng nh t: ượ ượ ấVNaOH 0,5 lít. 0,25đmk aế 29+39=68g. 0,25đ Thu đc ng nh nh t:ượ ượ ấVNaOH 0,6 lít 0,25đmk aế 29g 0,25đ