Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Dàn ý phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo của Nam Cao

f3aa1dd6da5c01c6a7912168a81616d4
Gửi bởi: đề thi thử 30 tháng 4 2016 lúc 2:50 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 4:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 2300 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Dàn phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo của Nam Cao1. Khái quát tác gi tác ph và bi ch nhân tả ậ- Nam Cao (1915 1951) là nhà văn hi th có ng nhân sâu c, ưở ẻđ đáo. Sáng tác ông tr Cách ng xoay quanh hai tài chính là trí th ti và ướ ảng nông dân cùng kh Đi làm ông day đau là tình tr ng nhân cách con ng ườ ườ ịh ho i.ủ ạLà nhà văn có bi tài phân tích tâm lí, Nam Cao đã khám phá ra nh ng di bi tâm nhân ậv u, ng thú .ừ ịQua vi tìm hi di bi tâm tr ng Chí Phèo bu sáng sau khi Th khi thúc ếcu i, chúng ta cũng có th th rõ đi đó.ộ ề- Chí Phèo” là ki tác Nam Cao tài ng nông dân và là tinh khá cho tài ườ ủnăng Nam Cao. Tác ph đi sâu vào bi ch tinh th nhân chính Chí Phèo.ủ ậBi ch Chí Phèo hai bi ch ti nhau.ị ếTh nh t, bi ch tha hóa, lăng nh c, con ng nông dân ng thi xã ườ ươ ộbi thành ng, th chí thành “con qu ”.ế ươ ữBi ch th hai là ch quy làm ng i.ị ườĐo mô Chí Phèo bu sáng sau khi Th khi thúc cu thu bi ch th ứhai.2. Phân tích th di bi tâm tr ng Chí Phèo.ụ ạ- Tr là th nh. là nh u.ướ ượ“ Sau nh ng say vô n”, “bây gi thì nh” sau đêm Th Chí Phèo đã ng nh ngữ ữc xúc nhân tính. nh không gian xung quanh “cái th ch ượ ờm ”. bi đã nh nh ng âm thanh quen thu cu ng quanh mình: “Ti ngờ ượ ếc nói nh ng ng đi ch ti ng gõ mái chèo đu cá, ti ng chim hót ngoài kia vui quá!”.ườ ườ ẻNh ng âm thanh bình ngày nào ch có, nh ng nay, vì say xã làm cho “mù đi ếc tâm n”, không nghe c. Gi đây Th làm cho tâm sáng thì nh ng âm ượ ượ ữthanh ng ng sâu vào trái tim nh ti ng tha thi ng.ấ ốCùng nh tranh cu ng xung quanh, Chí Phèo cũng đã nh cách ượ ộth thía tình tr ng thê th thân mình (già nua, cô c, tr ng tay).ấ ắĐo tho hai ng đàn bà đã nh cho gia đình nh phúc, bình ườ ướ ạd Nh ng gi đây, Chí ch th th bu bã, cô n: “Chí Phèo ng nh đã trông th ườ ấtr tu già n, đói rét, đau và cô c, đi này còn đáng đói rét và đau”.ướ ố- Sau khi nh u, Chí Phèo nh ng và hi ng. Chí Phèo ăn bát cháo hành trao bàn tay ượ ượ ừm nóng tình th ng Th vô cùng ng và th ph sinh tâm n. “r tấ ươ ấng nhiên”, “m hình nh t”, vì “đây là th nh hán ng ta cho cái gì”.ạ ươ ướ ượ ườH nh ra “Tr i, chào th làm sao!”. ng bát chào hành hay ng tình ươ ươ ủyêu chân thành và ng, nh phúc gi và th thía ut tiên Chí Phèo ng đã ượ ưởđánh th nhân tính vùi lâu?ứ ấ“ Tr i! thèm ng thi n, mu làm hòa ng bi bao! Th ng choờ ươ ườ ườh n”, ng nh vào cái xã ng ph ng nh ng con ng ng thi n. Chúng ườ ườ ươ ệs làm thành ng đôi. Chúng nh nh nhau. Câu tr Th lúc này ẽquy nh ph Chí: xã loài ng hay vĩnh vi đày trong ki ượ ườ ếs ng thú t?ố ậChí Phèo hi ng. Nh ng cánh hi ng hé thì đã đóng ngay i. Vì bà cô ạkhông cho Th “đâm u” đi “th ng ch có ngh là ch ăn ”.ị ạChí Phèo nghĩ ng lát ng nhiên “ng ng i”. “s ng t”. lôi ra ng. ườ ượ ố“Nh ng càng ng càng nh ra! Chao ôi! Bu n”. tho ng cháo hành tình ủyêu nh phúc đang tu kh bàn tay níu kéo Chí và “ôm khóc ng c”. Đây chính ứlà nh đi bi ch tinh th trong Chí Phèo.ỉ ầ- Qu qu trong đau kh và tuy ng, Chí Phèo xách dao ra đi. Nh ng không vào nhà ẽTh nh đã nh ban (đ đâm ch con đĩ và con kh già kia) mà th ng nhà Bá ẳKi n. Trong say, càng th thía ác đã đi hình ng và ng n. ướ ườ ườ ắChí Phèo đã vung dao căm thù lên gi ch Bá Ki và quay li cu i. Chí Phèo ưỡ ờch vì không tìm ra thoát, vì xã không cho ng.ế ốG trang sách “Chí Phèo” i, ta nghe văng ng đâu đây câu găy tuy ng ủChí: “Ai cho tao ng thi n?”. Đó là “M câu n. Không đáp” còn làm day hàng tri ươ ệtrái tim ng c: Làm th nào ng cu ng con ng trong cái xã tàn vùi ườ ượ ườ ậnhân tính y? cũng chính là bi ch nh nhân yêu quý này.ấ ậTác ph thúc, Chí Phèo ch t. Nh ng ng nh hi ng Chí Phèo hi ng hàng ườ ượ ượ ạng nông dân ng thi xã vào con ng tha hóa, manh hóa và khi th nhân ườ ươ ườ ứph tr thì xã nh lùng tuy ch ch t. Chi ti cái lò ch không, ng ắng qua hi ra cu tác ph khi Th nhìn nhanh xu ng ng, ng ng ng ra hình ườ ưở ượnh này đã nói ta đi gì đó.ả ề3. lu nế ậQuá trình di bi tâm tr ng nói trên Chí Phèo đã làm rõ bi ch: “Sinh ra là ng mà ườkhông làm ng i”. Qua đó, Nam Cao đã bày thông sâu khát ng ng ượ ườ ươthi trong con ng và hi th xã gi .ệ ườ ờTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.