Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 11 nâng cao Chương I. §2. Phương trình lượng giác cơ bản

e67da5a6ae370c4086dbbe8cd819784e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 19 tháng 8 2017 lúc 23:21:53 | Được cập nhật: 18 tháng 9 lúc 9:56:24 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài GV: VĂN TÂNÔTR NG THPT TR NG NGƯƠ ƯƠ Ph ng Trình ng Giác ươ ượC nơ ảBài Phương Trình Lượng Giác Cơ BảnPh ng trình có trong các ng:ươ ạsinx m, cosx m, tanx m, cotx đc là ptlg n.ượ ảTrong đó là x) và là cho tr cẩ ướ 1. Ph ng trình ươ sinx ma) Xét ph ng trình ươ sinx sin => là nghi ủph ng trình ươ sinx sin(OA, OM1 sin(OA, OM2 (OA, OM1 k2 (k (OA, OM2 k2 (kV y:ậsinx <=> trục sinBài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bảnb) Công th nghi ph ng trình ươ sinx mN là nghi pt sinx m, là sin thìế sinx sinx sin Ví 1ụ Gi các ph ng trình sau:ả ươa) sinx b) sinx c) sinx d) sinx Gi iảb) Vì sin nên ta có: sinx <=> sinx sin <=> <=> (k Nh xét:ậ Ph ng trình vô nghi khi m>1 ho <­1ươ Ph ng trình luôn có nghi khi ươ Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bảnb) Công th nghi ph ng trình ươ sinx mN là nghi pt sinx m, là sin thìế sinx sinx sin Ví 1ụ Gi các ph ng trình sauả ươa) sinx b) sinx c) sinx d) sinx Gi iảb) Vì sin sinx <=> sinx sin <=> <=> (k sin nên ta có: Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bảnb) Công th nghi ph ng trình ươ sinx mN là nghi pt sinx m, là sin thìế sinx sinx sin Ví 1ụ Gi các ph ng trình sauả ươa) sinx b) sinx c) sinx d) sinx Gi iảc) Vì nên sin Do đó ta có sinx <=> sinx sin <=> (k d) nên ph ng trình sinx vô nghi ươ Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ BảnChú ý:1) Đc bi t, khi thì công th nghi đc vi nh ượ ưsau:•) sinx <=> k2 •) sinx ­1 <=> k2•) sinx <=> Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản2) thì công th nghi ph ng trình sinx ươcó th đc vi nh sau:ể ượ sinx sinx <=>(k Ch ng n:ẳ arcsin (đc là ác­sin ).Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản3) sin sin Ví 2. Gi các ph ng trình sauả ươa) sin(2x sinGi iảsin(2x sin Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản3) sin sin Ví 2. Gi các ph ng trình sauả ươb) sin2x sinGi iả sin2x sinx Bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản2.Ph ng trình ươ cosx ma) Xét ph ng trình ươ cosx cos => là nghi aộ ủPh ng trình ươ cosx cos(OA, OM1 cos(OA, OM2 (OA, OM1 k2 (k (OA, OM2 k2 (kV y:ậcosx <=> côsin