Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại số 11 Chương II. §3. Nhị thức Niu-tơn (1)

4129e1c63d5bdad64c0e073630559e0e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 17 tháng 8 2017 lúc 23:05:12 | Được cập nhật: 3 tháng 2 lúc 17:17:57 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 362 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA BÀI CŨỂVi công th tính ch ph ầt ửTính:!(0 n)!( )!knnCk k 02C12C22C03C33C13C23C1211133§ 3. NH TH NIU NỊ ƠVD Vi các ng đng th sau:ế a. (a+b) b.(a+b) c. (a+b) 6.I, Công th nh th Niut nứ ơa. (a+b) 2ab 2b. (a+b) 3a 2b 3ab +b 3c. (a b) (a b) 3(a b) (a 3a 2b 3ab +b 3)(a 3a 2b 3ab +b 3) ….§ 3. NH TH NIU NỊ ab 2b. (a+b) 3a 2b 3ab +b 33 3a ba a. (a+b) 2ab 202C= 112C 222C 103C13C23C33C= 3= 1= Công th khai tri nh th Niu nứ ơChú ý: Trong khai tri n: ể các ng ph là: n+1.ố ả. mũ gi đn 0, mũ tăng ủd đn n.T ng mũ và luôn ng n. (Quy aướ 1). Các các ng cách đu hai ng đu và cu thì ng nhau.ố ằ. ng ng quát khai tri n: ,ố 0≤ nn0 n­1 n­k n­k n­1 n­1 nn na+b =C +C b+...+C +...+C ab +C bV k,n Nk n­k knC bVD 2: Vi khai tri nh th Niut các bi th cế a.(a b) 6b. (a b) c. (2x 1) 455 20 35 53 53 55 55 5b. a­b a+ ­b =C +C ­b +C ­b +C ­b +C ­b +C ­b =a ­5a b+10a ­10a +5ab ­b .60 36 64 66 66 5a. a+b =C +C b+C +C +C +C ab C=a +6a b+15a +15a +6a +ab .b bb0 14 42 44 44 324 2c 12 .1 .1 .1 16 32 24 8.1x xC Cx x   H ệqu :ả ta có:ế ­1 ta có: 12 ... .n nn nC C 0 11 ... ... .n nk nn nC C VD3: Tìm ng không ch xố trong khai tri n: 201xx   Số hạng tổng quát của khai triển là: 201xx   kkk 20 20 20 2k20 20 20k1 1C =C =C xx x   Với =0,...,20Do số hạng cần tìm không chứa nên: 20 2k => =10Vậy số hạng không chứa là: 1020CVD 4: Tìm xệ trong khai tri n: 101xx   VD 4: Tìm xệ trong khai tri n: 101xx   S ng ng quát khai tri là:ố ể10 16 kkk 10 10 10 2k10k1 (­1)C (x) (­1) .C .x .x x   V 0,1,...,10.ớC tìm sao cho: 10 2k => 3.ầV xậ là: (­1) 3.C 410 .n0 n­1 n­k n­k n­1 n­1 nn na+b =C +C b+...+C +...+C ab +C bC ng :ủ ốLàm bài nhà: 1,2,3 SGK trang 57­58.ậ