Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đaị số 10 Ôn tập Cuối năm

933ada343cbd70805c5d88066ed107da
Gửi bởi: hoangkyanh0109 23 tháng 8 2017 lúc 21:53:25 | Được cập nhật: 30 tháng 1 lúc 11:37:09 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 399 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ngo khóaạĐC HI VĂN PHÁP ẢLU TẬGV: Lê Thị HươngL p: 11A5 ớTr ng NGÔ TH NHI TP ườ ỆHCM4E006101 01432048024E20035020024C5505 47 014C0154720020540248Trích đi 09 Thông 111/2013/TT­BTC ngày ư15/08/2013 ng th hi lu thu thu nh cá ướ ậnhân, lu đi, sung đi lu thu ếTNCN và ngh đnh 65/2013/NĐ­CP .ị uy định tại Điều Lu đi các Lu ềthuế có hi ngày 01/01/2015ệ VÀTHU THU NH CÁ NHÂNẾ Ậ5403204E0B4E14THU THU NH CÁ NHÂNẾ ẬThuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, thu trên thu nhập của những người có thu nhập cao (> tri tháng).ệThuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh từ tiền lương tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).Thu nh ch thuậ ng thu nh (không tính các ậkho mi thu nh ti ph ăn ng, ti đi ệtho ….)ạThu nh tính thuậ thu nh ch thu các kho ảgi tr gia nhả ả5403204E0B4E14Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây: QUY ĐNH GI TR GIA NH TRONG TÍNH THU ẾTHU NH CÁ NHÂNẬ12 Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là triệu đồng /tháng (108 triệu đồng/năm)M gi tr đi ng ph thu là ườ 3,6 tri đng/thángệ .51064E074E12544808204E094E16 3E 3FBậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng) Thuế suất (%)1 Đến 60 Đến 52 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 103 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 154 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 205 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 256 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 307 Trên 960 Trên 80 35Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau1D0506Bài 1: Anh An trong tháng tr nh ng ướ ươ23.535.000 đng công ty mình (không bao các ồkho mi thu ). anh An ph thu TNCN cho ếnhà là bao nhiêu. Bi ng:ướ ằ1) anh An không có ng ph thu c.ườ ộ2) anh An đang nuôi ng con đi cườ ọThu nh tính thu 23.535.000 9.000.000 14. 535. 000 đngồ1Thu TNCN 5.000.000 5% 5.000.000 10% 4.535.000 15% 1.430.250 đngồ2 Thu TNCN 5.000.000 5% 2.335.000 10%ế 483.500 đng ồThu nh ch thu 23.535.000ậ ế3E 3FCường Honda 21 Tháng lúc 3:08 Em là công nhân, không có người phụ thuộc, thu nhập chỉ từ tiền lương. Việc đóng thúê TNCN em ủy quyền cho công ty. Tháng trước em có tổng thu nhập 27 triệu. Sau khi nhận lương, em thấy trong mục thúê TNCN của em bị trừ 4.193.000đ. Vậy là công ty đã quyết toán thúê 4.193.000đ. Các cao nhân cho hỏi, tính thúê như vậy đúng hay sai ạk Em rất băn khoăn không biết là mình có bị ăn bớt lương không. Mong giúp đỡ !Thuylan Bui Phan Chu Trinh Danang thuế của bạn =(27.000.000đ 20%) 1.650.000 3.750.000đ .Trả lời Tháng lúc 0:32 Hang Lam DH Thuong Mai Thu nh ch thu ế27.000.000 ­9.000.000 (mi ễthu thân) =18.000.000ế ảTTNCN 18.000.000*15% 750.000 1.950.000 đTr iả 10 Tháng lúc 20:50Bài 2: Nickname Cường Honda có băn khoăn ớtrang Wed http://ketoanthienung.net nh giúp nh sauờ Cường Honda nh đc giúp nh sau: ượ 42076920323A 204E 03 28 20 630D20046E046E2067217472 687474 206E680F7020052003 20 20 4201 57 2005630F702005206E6808 20 20Bài Anh An là công nhân công ty X. Sau đây là ng ảl ng anh An trong năm 2014 (ch th ng kê thu nh ươ ậch thu Tháng Thu nhập chịu thuế Thuế TNCN đã nộp1 12.272.0002 4.506.0003 11.998.0004 15.937.0005 6.300.0006 2.700.0007 5.030.0008 7.780.0009 10.515.00010 12.147.50011 10.480.00012 14.177.6004207692033 3A20410A20026E0E6E2063026E67050E79206C0A20621C6C046D0C20746875026310Tháng Thu nhập chịu thuế Thuế TNCN đã nộp1 12.272.000 163.6002 4.506.000 03 11.998.000 149.9004 15.937.000 443.7005 6.300.000 06 2.700.000 07 5.030.000 08 7.780.000 09 10.515.000 75.75010 12.147.500 157.37511 10.480.000 74.00012 14.177.600 267.760Thu nh ch thu năm 2014 anh An là:ậ 113.843.100 VNĐThu nh tính thu năm 2014 anh An là: 113.843.100 108.000.000 5.843.100 VNĐThu TNCN năm 2014 anh An là:ế 5.843.100 *5% 292.155 VNĐThu TNCN đc ượ hoàn tr năm 2014 là: (t ng thu đã thu ph p)ổ ộ= 1.332.085 292.155 1.039.930 VNĐ