Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Công thức tính nhanh số đồng phân

cd57b6d3d8d39aa584e92495a0dd5fd2
Gửi bởi: đề thi thử 22 tháng 7 2016 lúc 5:16:09 | Được cập nhật: 10 tháng 4 lúc 23:03:06 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3437 | Lượt Download: 33 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnCÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN1) Số đồng phân ancol đơn chức no Cn H2n+2 O:Công thức: 2) Số đồng phân andehit đơn chức no Cn H2n O:Công thức:3) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no Cn H2n O2 :Công thức: 4) Số đồng phân este đơn chức no Cn H2n O2 :Công thức: 5) Số đồng phân amin đơn chức no Cn H2n+3 N:Công thức:6) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp axit béo:Công thức:7) Số đồng phân ete đơn chức no Cn H2n+2 O:Công thức: 8) Số đồng phân xeton đơn chức no Cn H2n O:Công thức:9 Cn H2n+2 n-4+ (3 7)10) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen Cn H2n-6 (n 6) (6 10)11) Đồng phân phenol đơn chức: Cn H2n-6 n-6 (6 9)12) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm amino axit khácnhau:Số peptitmax nVí dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm amino axit là glyxin vàalanin?Số đipeptit 4Số tripeptit Số ancol Cn H2n+2 n-2 (n<6)Số andehit Cn H2n n-3 (n<7)Số axit Cn H2n O2 n-3 (n<7)Số este Cn H2n O2 n-2 (n<5)Số amin Cn H2n+3 n-1 (n<5)Số trieste )1(2nnSố ete Cn H2n+2 2)2)(1(nn (2 5)Số ete Cn H2n 2)3)(2(nn (3 7)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.