Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chương trình đào tạo nghề lập trình máy tính

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 23 tháng 12 2020 lúc 15:53 | Được cập nhật: hôm qua lúc 20:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 198 | Lượt Download: 0 | File size: 0.03434 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chương trình đào tạo nghề Lập trình máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

(Trình độ cao đẳng nghề)

Thời gian học tập (giờ)MH/

MĐ/HPTên môn học/mô đun/học phầnSố

tín

chỉTrong đó

TổngThực

Kiểm

số

thuyế hành/ thực tra

t

tập /bài

tập/

660

264

359

37

90

60

24

6

30

20

8

2I

Các môn học chung/đại cương

MH 01 Chính trị

MH 02 Pháp luật31

5

2MH 03

MH 04

MH 05

MH 06

MH 072

5

3

5

360

75

75

120

602

58

15

30

3052

13

57

85

276

4

3

5

3MH 08 Tin học nâng cao24514292MH 09 Kỹ năng mềm245152732602037324

4

4

4

3

2

3

4

67

3

3465

90

75

75

60

30

60

75

1875

75

75253

30

45

45

30

28

30

45

435

15

15191

56

27

27

27

0

27

27

1378

57

5721

4

3

3

3

2

3

3

62

3

33603027324515282375155734

4

490

90

9030

30

3056

56

564

4

437515573MH 10

II

II.1

MH 11

MH 12

MH 13

MH 14

MH 15

MĐ 16

MH 17

II.2

MĐ 18

MĐ 19

MH 20

MH 21

MĐ 22

MĐ 23

MĐ 24

MĐ 25

MĐ 26Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tin học

Tiếng Anh cơ bản

Tiếng anh cấp độ 5 thang điểm

TOIECKhởi nghiệp và tìm kiếm việc làm

Các môn học/mô đun chuyên môn

Môn học/mô đun cơ sở

Lập trình căn bản

Toán rời rạc

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cơ sở dữ liệu

Tiếng Anh chuyên ngành

Lắp ráp và cài đặt máy tính

Mạng máy tính

Môn học/mô đun chuyên môn

Đồ họa Vector

Đồ họa Raster

Phân tích thiết kế hệ thống thông

tin

Phân tích thiết kế hướng đối

tượng UML

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 (MS

SQL SERVER)

Kiến thức cơ bản về HTML, CSS

Lập trình Window 1(c#,vb. net)

Lập trình Web 1 (asp.net)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (MS

SQL SERVER)-1-Chương trình đào tạo nghề Lập trình máy tính

MH 27

MĐ 28

MĐ 29

MĐ 30

MĐ 31

MĐ 32

MĐ 33

MĐ 34Quản trị dự án CNTT

Lập trình Java

Lập trình Window 2 (ado.net)

Lập trình Web 2 (XML…)

Lập trình PHP cơ bản

Lập trình PHP nâng cao

Trải nghiệm thực tế

Thực tập tốt nghiệp

Tổng cộng3

4

4

4

4

4

6

9

12260

90

90

90

90

90

290

400

300030

30

30

30

30

30

30

30

95227

56

56

56

56

56

255

365

19283

4

4

4

4

4

5

5

120-2-