Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuỗi phản ứng

c95c91fcaf08fe1cd91c202a91e0e172
Gửi bởi: Thành Đạt 30 tháng 9 2020 lúc 12:53:09 | Được cập nhật: 13 giờ trước (0:12:54) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 388 | Lượt Download: 4 | File size: 0.361522 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Hóa học thcs Chuỗi phản ứng Câu 1: Viết phương trình phản ứng cho các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có): a. Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 KAlO2. b. MgCl2 Mg(NO3)2 Mg(OH)2 MgO. c. SO2 H2SO4 CuSO4 Cu(OH)2 CuCl2. Câu 2: Viết phuơng trình phản ứng cho các sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có): a. Al Ba(AlO2)2 NaAlO2 NaHCO3 Na2CO3. b. BaCl2 BaCO3 Ba(HCO3)2 CO2 Na2CO3. c. ZnO d. Zn(OH)2 Na NaOH NaCl HNO3 NaNO3 NO2 ZnCl2 NaHCO3 Cu(NO3)2 NaNO2 Câu 4: Tìm các chất A, B, C, D, E, F, G thích hợp rồi viết phương trình theo sơ đồ phản ứng đó (ghi rõ điều kiện nếu có): a. A B SO2 SO3. b. Fe A B C G Fe D E F c. A B C Câu 5: Yêu cầu tương tự câu 4: A+H2SO4 B+C+D B+NaOH E+Na2SO4 E t° G+L T+C+L H2SO4+X Z+T M Z+X M+H2. Hãy cố gắng để biến ước mơ thành sự thật.