Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu so sánh trong tiếng anh

22c3f6476b52d6aecd38af53f05145d7
Gửi bởi: Như Nguyễn 26 tháng 5 2016 lúc 3:55 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 5:24 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 271 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Câu so sánh trong tiếng anh1. So sánh bằng (Equality)Cấu trúc:Khẳng định (positive): as adj/ adv as N/pronounPhủ định (negative) not so/as adj/adv N/PronounVí dụ: She is as beautiful as her sisterHe is as stupid as his friend2. So sánh hơn (Comparative)Tính từ ngắn (Short Adj) :S adj/adv er than N/pronounTính từ dài (Long Adj) more adj/adv than N/pronounVí dụ:He is taller than his father.She speak English more fluently than her friend.Bảng một số tính từ so sánh đặc biệt cần nhớ3. So sánh hơn nhất (Superlative)Tính từ ngắn (Short adj):S the adj/adv est N/pronounTính từ dài (Long adj):S the most adj/adv N/pronoun.Ví dụ:She is the most beautiful girl have ever seen.This is the longest river in the world.Chú ý:- Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất.(ex:hot-->hotter/hottest)- Những tính từ có hai vần,kết thúc bằng chữ "y" thì đổi "y" thành "i" rồi thêm "er" trong so sánh hơn và "est" trong so sánh nhất(ex:happy-->happier/happiest)- Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng "le","et","ow","er"vẫn xem là tính từ ngắn (ví dụ: slow--> slower)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.