Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

fe286668d06b2ffd7b0a0ae8fcc3fd31
Gửi bởi: Lời Giải Hay 21 tháng 11 2016 lúc 22:52 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 4:58 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 3077 | Lượt Download: 27 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11Bài 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tiếp theo)Tiết 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM VÀ KHU VỰC TRUNG ÁI. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPCâu 1. Trình bày đặc điểm tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nam và khu vực TrungÁ.Câu 2. Chứng minh rằng, khai thác dầu lửa là ngành kinh tế quan trọng của các nước TâyNam và Trung Á.Câu 3. Dựa vào bảng số liệu sau:Bảng 5.1. Lạm phát hằng năm của khu vực Tây Nam và khu vực Trung thời kì2002 2005Năm 2002 2003 2004 2005Mức lạm phát (%) 7,5 8,0 9,2 8,7a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tình hình lạm phát hằng năm của các nước khu vựcTây Nam và khu vực Trung thời kì 2002 2005.b. Nhận xét và giải thích.Câu 4. Hoàn thành sơ đồ sau bằng cách điền vào trống những nội dung thích hợp:Câu 5. Nguồn tài nguyên dầu mỏ có nhiều nhất quốc gia nào khu vực Tây Nam Á:a. A-rập-xê-ut b. Cô-oet c. I-rắc d. I-ranCâu 6. Tôn giáo có ảnh hưởng sâu, rộng nhất đến sự phát triển kinh tế xã hội của khuvực Tây Nam là:a. Đạo Hồi b. Đạo Phật c. Thiên Chúa giáo d. Đạo ẤnCâu 7. Nguyên nhân gây nên các cuộc khủng bố, chiến tranh khu vực Tây Nam vàkhu vực Trung là do: Ảnh hưởng của xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố đối với các nước khu vực Tây Nam và Trung Á.Doc24.vna. Vị trí địa lí chính trị. c. Tôn giáo.b. Tài nguyên dầu mỏ. d. Tất cả các trên.Câu 8. Khu vực có lượng dầu thô tiêu dùng cao nhất thế giới hiện nay là:a. Bắc Mĩ. b. Tây Nam Á. c. Trung Á. d. Tây Âu.Câu 9. Vườn treo Ba-bi-lon thuộc quốc gia:a. Ả-rập b. I-rắc c. I-ran d. Li-băngII. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜICâu 1. Đặc điểm tự nhiên và xã hội của khu vực Tây Nam và khu vực Trung ÁCâu 2. Chứng minh rằng, khai thác dầu lửa là ngành kinh tế quan trọng, chủ yếu của cácnước khu vực Tây Nam và khu vực Trung Thế mạnh về nguồn tài nguyên dầu khí: Tây Nam và Trung đều có trữ lượngdầu mỏ lớn, chiếm trên 50% trữ lượng của thế giới. Sự phát triển của ngành khai thác dầu khí (so sánh lượng dầu thô khai thác vàlượng dầu thô tiêu dùng) Công nghiệp khai thác dầu mỏ phát triển mạnh, sản lượng khaiĐặc điểm khu vực Tây Nam và khu vực Trung ÁVị trí địa lí mang tính chiến lược, nhiều dầu mỏ và sự tồn tại của các vấn đề dân tộc mang tính lịch sử, đa số dân cư theo Đạo Hồi.Khu vực Tây Nam Á- Diện tích khoảng triệu km 2.- Tài nguyên chủ yếu là dầu mỏ và khí đốt với trữ lượng lớn, tập trung vịnh PecXich.- Nhiều quốc gia có nền văn minh rực rỡ từ thời cổ đại.- Là nơi ra đời của các tôn giáo lớn. Khu vực Trung Á- Diện tích gần 5,6 triệu km 2.- Giàu tài nguyên thiên nhiên: Dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá có hầu hết các nước. Ngoài ra, còn có kim loại đen, kim loại màu, tiềm năng thủy điện,...- Khí hậu khô hạn.- Đa dân tộc, mật độ dân số thấp, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Đạo Hồi.- Được kế thừa văn hóa của cả phương Đông và phương Tây.Doc24.vnthác của một số nước năm 2003: Ả-rập Xê-út (263 tỉ thùng), I-ran (131 tỉ thùng), I-rắc(115 tỉ thùng),...Sản lượng dầu thô khai thác lớn hơn nhiều so với lượng dầu thô tiêu dùng. Cụ thể:Trung Á: lượng dầu thô khai thác là 1172,8 nghìn thùng/ngày, lượng dầu thô tiêudùng là 503 nghìn thùng/ngày (năm 2003).Tây Nam Á: lượng dầu thô khai thác 21356,6 nghìn thùng/ngày, lượng dầu thô tiêudùng 6117,2 nghìn thùng/ngày (năm 2003). Vị trí của ngành khai thác dầu mỏ trong cơ cấu nền kinh tế của khu vực: các nướcnày có sản lượng khai thác và xuất khẩu nhiều dầu lửa lớn nhất trên thế giới. Sản lượngdầu lửa Tây Nam cung cấp 80% nhu cầu dầu mỏ cho Nhật Bản, 70% nhu cầu cho cácnước EU và 40% nhu cầu cho Hoa Kì. Nguồn thu từ dầu mỏ của các chiếm đến gần 90%giá trị GDP, thu nhập bình quân đầu người cao cũng nhờ dầu mỏ. Kết luận: từ những lí do trên chứng tỏ ngành khai thác dầu lửa là ngành kinh tế quantrọng, chủ yếu của các nước Tây Nam và Trung Á.Câu 3. a. Vẽ biểu đồ đường.- Trục tung: tỉ lệ lạm phát (đơn vị: %)- Trục hoành Năm.b. Nhận xét và giải thíchMức lạm phát tăng từ năm 2002 đến năm 2004 và năm 2005 có xu hướng giảmxuống. Tuy nhiên, mức lạm phát của khu vực Tây Nam và Trung vẫn còn cao sốliệu để chứng minh ).Giải thích :Mức lạm phát cao do nền kinh tế phát triển không ổn định. Trong thời gian gầnđây, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt làsự không ổn định về tình hình an ninh chính trị .Doc24.vnCâu 4.Đáp án phần trắc nghiệm khách quan: 5b, 6a, 7d, 8a, 9b. Ảnh hưởng của xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố đối với nước khu vực Tây Nam và Trung Á.Kinh tế- Tàn phá những thành quả phát triển kinh tê.- Hạn chế việc thu hút đầu tư nước ngoài.- Hạn chế những tác động tích cực của các cải cách về kinh tế. Xã hội- Tàn phá các công trình văn hóa.- Ảnh hưởng đến tính mạng con người.- Tình hình chính trị bất ổn. Môi trường Gây nhiễm môi trường:- Chất thải từ các cuộc khủng bố, chiến tranh.- Tranh giành nguồn tài nguyên, khai thác không hợp lí các nguồn tài nguyên gây nhiễm môi trường.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.