Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu C6 trang 201 SGK Vật lý 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 30 tháng 5 2019 lúc 15:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy so sánh mức nước trong các ống thủy tinh với nhau và với bề mặt của nước ở bên ngoài các ống.

Hướng dẫn giải

Ống có đường kính trong càng nhỏ thì mực nước trong ống càng dâng cao hơn so với bề mặt của nước ở bên ngoài ống h3> h2> h1.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:09

Các câu hỏi cùng bài học