Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu C1 trang 128 SGK Vật lý 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 30 tháng 5 2019 lúc 10:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu ba ví dụ về lực sinh công

Hướng dẫn giải

Ví dụ:

- Một vật rơi tự do thì trọng lực sinh công.

- Ô tô đang chạy, tắt máy, chuyển động chậm dần, khi đó lực ma sát sinh công.

- Một cần cầu nâng một vật lên độ cao h, lực kéo sinh công…

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 10:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm