Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu c (SGK trang 4)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy tự đặt cho mình một kế hoạch luyện tập thể dục, thể thao để người khoẻ mạnh.

Hướng dẫn giải

Ngày 1: Các bài tập toàn thân với trọng lượng mỗi ngày
Ngày 2: Tập các bài tập tốt cho tim mạch trong vòng 45 phút
Ngày 3: Các bài tập toàn thân nâng cao hơn so với trọng lượng hàng ngày trước
Ngày 4: Các bài tập tốt cho tim mạch trong vòng 45 phút
Ngày 5: Các bài tập toàn thân nâng cao hơn so với trọng lượng mỗi ngày trước
Ngày 6: Bài tập tốt cho tim mạch 45 phút
Ngày 7: đi bộ 60 phút với tốc độ vừa phải (dựa trên mức độ tập thể dục)

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:15

Các câu hỏi cùng bài học