Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu b (SGK trang 29)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nhận xét về đời sống vật chất và tinh thần của các loại gia đình sau:

- Gia đình đông con;

- Gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi, đua đòi;

- Gia đình có hai con đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm.

Theo em, có phải gia đình giàu có thì bao giờ cũng hạnh phúc, tiến bộ?

Hướng dẫn giải

Trả lời

- Gia đình đông con: nghèo túng, vất vả, bất hạnh không thể hạnh phúc được.

- Gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi, đua đòi: Đời sống vật chất có thể đầy đủ nhưng đời sống tinh thần không lành mạnh, con cái đua đòi ăn chơi, dễ sa vào các tệ nạn xã hội, trở thành nỗi bất hạnh cho gia đình, danh dự gia đình bị tổn hại.

- Gia đình có 2 con đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm: Đây là loại gia đình văn hóa. Có thể đời sống vật chất đầy đủ hay còn khó khăn, nhưng con cái của gia đình có trách nhiệm và bổn phận với gia đình, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo.


Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:21

Các câu hỏi cùng bài học