Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 8 trang 117 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:09

Lý thuyết

Câu hỏi

Kể tên các loại thức ăn của cá. Làm thế nào để tăng nguồn thức ăn của cá ?

Hướng dẫn giải

- Các loại thức ăn của cá gồm:

+ Thức ăn tự nhiên như: thực vật phù du, vi khuẩn, động vật phù du, động vật đáy, chất vẩn, thực vật bậc cao.

+ Thức ăn nhân tạo gồm: thức ăn tinh, thức ăn thô và thức ăn hỗn hợp.

- Để tăng nguồn thức ăn cho cá phải bảo vê nguồn thức ăn tự nhiên và thực hiện các biện pháp để phát triển nguồn thức ăn này như bón phân vô cơ, phân hữu cơ, quản lí và bảo vê nguồn nước để tăng nguồn dinh dưỡng trong nước và không bị ô nhiễm.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:09

Các câu hỏi cùng bài học