Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 6 trang 64 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:49

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Để làm tăng độ phì nhiêu của đất, người ta thường sử dụng các biện pháp nào ?

Hướng dẫn giải

Độ phì nhiêu là khả năng của đất cung cấp đồng thời và không ngừng nước, chất dinh dưỡng không chứa chất độc hại cho cây trồng để cho năng suất cao.

Các biện pháp làm tăng đô phì nhiêu của đất:

- Cải tạo đất bạc màu

- Tưới tiêu hợp lí

- Bón phân hữu cơ, phân vi sinh vật và cân đối phân hoá học NPK.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:49

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm