Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 6 trang 46 SGK Công Nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng một hư hỏng cụ thể của xe đạp trong nội dung chương trình đã học ?

Hướng dẫn giải

Khi xe bị bục săm hoặc săm xe bị nát cần tiến hành thay lốp

Bước 1: Tháo bánh xe ra khỏi xe

Bước 2: Tháo săm ra khỏi lốp, sau đó cạy mép lốp còn lại và đưa lốp cũ ra khỏi vành

Bước 3: Lắp lốp mới vào, lắp một bên mép lốp vào vành rồi nhét săm vào lốp, lắp mép lốp còn lại vào vành như khi vá săm

Bước 4: Bơm một ít hơi vào săm, vỗ khắp lốp cho mép lốp ngậm vào vành, sau đó bơm căng lốp, lắp bánh xe vào xe.

Bước 5: Kiểm tra, yêu cầu lốp phải ngậm đều vào vành, không kẹp phải săm, lốp bơm căng tròn đều, bánh xe được bắt chặt và cân, bánh xe quay trơn không bị lắc đảo

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:22

Các câu hỏi cùng bài học