Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 72 SGK Công nghệ 11

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 9 tháng 5 2019 lúc 15:27

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là hình chiếu trục đo ?, Hình chiếu trục đo dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải

Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 15:27

Các câu hỏi cùng bài học