Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 54 SGK Công Nghệ 9- Lắp đặt mạng điện trong nhà

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 12:23:24

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không?, Tại sao?

Hướng dẫn giải

Vạch dấu -> Khoan lỗ bảng điện -> Nối dây thiết bị -> Lắp thiết bị bảng điện -> Kiểm tra

Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu vì khi ta vạch dấu thì các thiết bị lắp vào bảng điện mới được chính xác và đầy đủ.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 12:23:24

Các câu hỏi cùng bài học