Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô ?

Hướng dẫn giải

Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt.

Sau một thời gian từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới .

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:06

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm