Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 (SGK trang 48)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

a. Cung = cầu.

b. Cung > cầu.

c. Cung < cầu.

Hướng dẫn giải

Vận dụng các trường hợp của quan hệ cung – cầu như thế nào để có lợi khi em là người sản xuất kinh doanh và khi là người đi mua hàng.- Người sản xuất – kinh doanh : thu hẹp sản xuất –kinh doanh mặt hàng trên thị trường khi cung lớn hơn cầu, giá bán thấp hơn giá trị và ngược lại.- Người tiêu dùng : giảm nhu cầu mua các mặt hàng khi cung nhỏ hơn cầu và giá cá cao, và ngược lại

Update: 14 tháng 9 2020 lúc 10:35

Các câu hỏi cùng bài học