Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 (SGK lớp 6 trang 21)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Các loại nhà nước thời cổ đại

Hướng dẫn giải

*Nhà nước chuyên chế cổ đại : Phương Đông

-Đứng đầu nhà nước là vua , vua có quyền đặt ra luật pháp , chỉ huy quân đội , xét xử những người có tội , vua là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

*Nhà nước với chế độ chiếm hữu nô lệ : Phương Tây

-Xã hội gồm 2 giao cấp chính là chủ nô và nô lệ. Trong đó , giai cấp chủ nô thống trị và bóc lộc nô lệ

Update: 10 tháng 6 2019 lúc 16:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm