Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 25 tháng 4 2019 lúc 9:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính chu vi hình tam giác ABC:

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Chu vi hình tam giác ABC bằng tổng độ dài ba cạnh AB; BC và AC.

Cách giải :

Chu vi hình tam giác ABC là:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm.

Update: 25 tháng 4 2019 lúc 9:36

Các câu hỏi cùng bài học