Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 15:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật :

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Ghép các hình tam giác đã cho thành hình chữ nhật.

Cách giải :

Ta có cách xếp như sau:

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 15:20

Các câu hỏi cùng bài học